Start Taggar MSB

Tagg: MSB

Fler områden i Sverige med betydande risk för översvämningar enligt MSB:s översyn

Tjugosex områden i Sverige har betydande risk för översvämning. Det visar den senaste översynen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Områden som tillkommit är...

Nästan 10 miljoner i bidrag för dagvattenåtgärd i Piteå kommun

Piteå kommun har beviljats nära 10 miljoner i bidrag för att anlägga ett fördröjningsmagasin för dagvatten och tar därmed ett kliv framåt i sitt...
Vita plastdunkar samlade på lastpall

Nödvattenhantering på agendan under beredskapsveckan 2023

Under vecka 39 pågick beredskapsveckan 2023 med temat Öva! Under beredskapsveckan som MSB arrangerade hade flera kommuner bland annat lokala aktiviteter kopplade till ämnet...

Länsstyrelsen ska utreda konsekvenserna av översvämningarna i Jönköpings län

I januari drabbades stora delar av Jönköpings län av översvämningar. Nu har MSB gett Länsstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av händelsen i enlighet...

Ökade möjligheter till statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

En ny förordning ger kommuner ökade möjligheter att söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor då även åtgärder mot erosion numera omfattas. Samtidigt har...

Efter beslut: översvämningarna i Gävleborg och Dalarnas län ska utredas

Under augusti drabbades Gävleborg och Dalarna av omfattande översvämningar efter kraftiga skyfall. I Gävle uppmättes 166 millimeter regn på ett dygn och skadorna beräknas...

Betydande översvämningsrisk i 25 områden i Sverige

Den bedömningen gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en ny rapport från januari 2018. Rapporten är ett led i MSB:s uppgift att,...

MSB ger stöd till Öland under vattenbristen

Under juli månad har MSB placerat en logistikexpert  hos Länsstyrelsen i Kalmar och därifrån vara behjälplig för behövande kommuner. Deras roll är att stödja...

Portal Översvämningshot, MSB

Tjänsten innehåller de geografiska översvämningsdata som MSB framställer för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. Data presenteras och tillhandahålls som WMS-tjänster via...

Senaste artiklarna