Länsstyrelsen ska utreda konsekvenserna av översvämningarna i Jönköpings län

Gnosjö är en av de kommuner som drabbades av översvämningar i januari 2023.

I januari drabbades stora delar av Jönköpings län av översvämningar. Nu har MSB gett Länsstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av händelsen i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv.

Stora mängder regn i kombination snösmältning resulterade i stigande vattennivåer och översvämning på flera platser i Jönköpings län under januari månad. En av de drabbade kommunerna var Gnosjö där bland annat delar av Västernparken High Chaparral hamnade under vatten (SVT (16/1).

Nu har Länsstyrelsen fått i uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) att utreda konsekvenserna av översvämningarna i länet. Resultatet ska rapporteras till MSB inom sex månader.

En skyldighet att inhämta erfarenheter vid större översvämningar

MSB:s beslut grundar sig på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som implementeras i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Förordningen innebär bland annat en skyldighet för EU:s medlemsländer att inhämta erfarenheter från inträffade händelser och rapportera in information om konsekvenser vid händelse av större översvämningar.

– MSB arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för samhällsplanering och klimatanpassning, planering av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Maja Coghlan, som arbetar med naturolyckor på MSB i ett pressmeddelande.

Läs mer om Länsstyrelsen i Jönköpings uppdrag på MSB:s hemsida (öppnas i ny flik).

Godtyckligt med återkomsttid som dimensionerande faktor vid stora regnhändelser

En liknande utredning har tidigare tagits fram av Länsstyrelsen Gävleborg, i syfte att utreda skyfallet och efterföljande översvämningar som drabbade länet i mitten av augusti 2021.

En av slutsatserna från den utredningen var att det ofta uppstår ett stort mått av godtycklighet när återkomsttid ska användas som dimensionerande faktor vid stora regnhändelser. En annan slutsats var att förväntningarna från allmänheten på hjälp och stöd från räddningstjänst och kommun i hög grad översteg dessas resurser och lagstadgade uppdrag.

Du kan läsa mer om den utredningen under rubriken Relaterat nedan.