Översvämning på förskolegård skäl att inrätta verksamhetsområde för dagvatten?

Ett förskola drabbas av översvämning när det regnar, till stor del på grund av dagvatten från ett närliggande nybyggt bostadsområde. Är översvämnings-problematiken skäl nog att upprätta verksamhetsområde för dagvatten för området och väger hälsoskälet i 6 § extra tungt då det är en förskola som drabbas? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.