Här samlar vi de projekt som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA

Syftet med projekten är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision av sig själva se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver...

Att driva och stötta utvecklingsprojekt är en viktig del av VA-guiden. 2004 startade Avloppsguiden som ett projekt mellan en handfull kommuner och har sedan vuxit utifrån detta. Under åren har det blivit rätt många större och mindre projekt. Avslutade projekt hittar du om inlägg i kategorin publikationer då de resulterar i rapporter och informationsmaterial.