Här samlar vi de projekt som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, 2021-2023

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det har Uppsala kommun undersökt i ett LOVA-projekt. Projektet har fokuserat på anpassade checklistor och egenkontrollprogram....

Översikt – projekt om tillsyn av små avlopp

Tidslinjen fokuserar på svenska projekt som handlar om tillsyn av små avlopp och utveckling av tillsynsmetodik. Vi tror att det kan vara lättare att...

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA

Under tre år har tretton miljökontor utvärderat sin prövningsprocess genom att bedriva tillsyn på nyanlagda små avloppsanläggningar. Totalt omfattar tillsynen ca 250 anläggningar. Projekten...

Att driva och stötta utvecklingsprojekt är en viktig del av VA-guiden. 2004 startade Avloppsguiden som ett projekt mellan en handfull kommuner och har sedan vuxit utifrån detta. Under åren har det blivit rätt många större och mindre projekt. Avslutade projekt hittar du om inlägg i kategorin publikationer då de resulterar i rapporter och informationsmaterial.