Här samlar vi de projekt som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019

Avloppsguidens användarförening vill kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp. Därför undersöker föreningen nu intresset för ett nytt gemensamt nationellt projekt. Här samlar vi information om...

Synpunkter på utkast till vägledning om prövning av små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vägledning till miljökontoren. Man har fångat upp och avgränsat ett antal ämnesområden med frågeställningar som många verkar brottas med. Avloppsguidens...

Skyddad: Funktion hos markbaserade anläggningar i fält – Fortsättning 2017-2018

Denna sida är till för projektdeltagarna. Här samlar vi information om projektet. RISE-enheten Jordbruk och livsmedel (f.d. JTI) äger och driver projektet. VA-guiden bistår som kommunikationskanal. Aktiviteter...

Att driva och stötta utvecklingsprojekt är en viktig del av VA-guiden. 2004 startade Avloppsguiden som ett projekt mellan en handfull kommuner och har sedan vuxit utifrån detta. Under åren har det blivit rätt många större och mindre projekt. Avslutade projekt hittar du om inlägg i kategorin publikationer då de resulterar i rapporter och informationsmaterial.