Start Dagvatten Verktyg och modeller

Verktyg och modeller

Här samlar vi olika typer av inlägg som modeller och verktyg och dagvatten. Det kan t.ex. handla om modeller för att beskriva föroreningstransport i dagvatten eller framtidens skyfall och översvämningar.

Satsar på ny teknik för att förutse skyfall – reportage om VA SYD:s väderradar

Klimatförändringar väntas i framtiden ge kraftigare och mer frekvent förekommande skyfall. Med syftet att bättre kunna förutse skyfallen och förebygga översvämningsskador deltar VA SYD...

Verktyg för val av hållbar dagvattenhantering

Genom ett beslutsstöd vid val av dagvattenhantering ska kommunikationen mellan olika parter i den tidiga planeringen underlättas. Beslutsverktyget har utvecklats inom det Vinnova-finansierade projektet Klimatsäkrade...

Har skyfallen blivit kraftigare och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren?

Det är en av de frågor som besvaras i en rapport av SMHI som har tagits fram på uppdrag av regeringen med syftet att...

A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems, LU...

Examensarbete av Christine Thomas, Kemiska institutionen, Lunds Universitet  A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems Författare: Christine Thomas, Water and Environmental...

Trafikintensiteter och ÅDT i StormTac. Expertfråga

Expertfråga besvarad av: Hannes Öckerman, VA-guiden. November 2017. Fråga Jag har en frågan angående trafikmängder i StormTac. När dessa läggs in i programmet, hur exakt kan...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna