Ny studie om våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster

I det Formas-finansierade projektet EviWet har forskare med hjälp av olika modeller studerat den hydrologiska funktionen i odikad torvmark i skogslandskap och anlagda våtmarker i jordbrukslandskap. Syftet var bland annat att öka kunskapen om hur olika våtmarker påverkar hydrologi och kan mildra effekten av klimatförändringar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.