Start Taggar Naturvatten

Tagg: Naturvatten

Ny katalog med metoder för att bekämpa invasiva främmande växtarter

En ny metodkatalog framtagen av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska underlätta för myndigheter och andra aktörer att välja rätt metod för att bekämpa...

Sökes: strömsträcka eller våtmark som läroplats för naturbaserade lösningar

Biosfärområde Nedre Dalälven har blivit beviljade medel från ett nytt internationellt projekt som syftar till att öka kunskapen om naturbaserade lösningar runtom Östersjön. Nu...

Multifunktionella våtmarker – realitet eller utopi?

En våtmark kan inte optimeras för att lösa flera utmaningar samtidigt. I stället behövs en mångfald av våtmarkstyper i landskapet, med olika placering, utformning...

Nytt Excelverktyg ska underlätta genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett nytt Excelbaserat verktyg, som syftar till att ge en detaljerad bild över vilka vattenförekomster i en kommun som behöver...

Uppföljning av arbetet med fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag

Arbetet med att åtgärda vandringshinder i Mälarens avrinningsområde går framåt. Det menar Linda Svensson, miljökonsult vid Norconsult, som genomfört en uppföljande kartläggning av vandringshinder...

Lärdomar från våtmarksarbete – Uppföljning av 66 våtmarksprojekt

Låt korna göra jobbet när våtmarksvegetationen ska skötas. Det är en av slutsatserna i en uppföljning av ett stort antal våtmarksprojekt i Biosfärsområde Kristianstads...

Högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer – vad händer i bäcken när vi inte är där?

Under ett webbinarium anordnat av EU-projektet Life IP Rich Waters berättade forskarna Emma Lannergård och Jens Fölster vid Sveriges Lantbruksuniversitet om praktiska erfarenheter från...

Naturvårdsverket fördelar 130 miljoner kronor till våtmarksåtgärder

Länsstyrelserna får drygt 130 miljoner att använda till årets våtmarksåtgärder. Totalt planeras omkring 600 olika projekt runt om i landet som kommer att gynna...

Miljoner till Länsstyrelsernas arbete med utökat skydd av havs- och vattenmiljöer

Som en del av regeringens treåriga satsning på akvatiskt områdesskydd får Sveriges länsstyrelser dela på 49 miljoner kronor till arbetet med att skydda miljöer...

VA-podden #33 – Juha Salonsaari om Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund

Juha Salonsaari är vattenvårdskonsulent vid Ljusnan-Voxnas vattenvårdsförbund. I avsnitt 33 av VA-guidens podcast ger han en inblick i vattenvårdsförbundets verksamhet men berättar också om...

Senaste artiklarna