Start Dagvatten Planering och styrning

Planering och styrning

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör planering och styrning av dagvatten. Här hittar du bl.a. strategier, policys och andra hjälpmedel som syftar till att bidra till en förbättrad dagvattenhantering.

Kommunens nya dagvattenprogram ska möjliggöra utvecklingen av Umeå

I Umeås allra första dagvattenprogram är målet att säkerställa att dagvatten hanteras i takt med kommunens tillväxt så att inte medborgare och omgivande miljö...

Ett svar på kejsarens nya dagvattensystem

I en artikel i tidskriften Vatten vill Peggy Piri, vid Tekniska förvaltningen, Mölndals stad slå ett slag för de gröna lösningarna som hållbara dagvattenlösningar....

Långvarig intensiv nederbörd kan kräva ny planering

Ihållande regn, så som det som föll över Stockholm under ett antal dagar i slutet av maj, kan potentiellt utgöra ett större problem än...

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering – metodstöd

En ny rapport ska ge stöd stöd till kommunernas arbete med att integrera klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen. Metodstödet är avgränsat till den befintliga bebyggda...

Översvämningsskyddet i Arvika aktiverat

Arvika kommun firade in det nya året med att aktivera sitt nybyggda översvämningsskydd mellan Kyrkoviken och Glafsfjorden. Anledningen är kraftigt regnande som resulterat i...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna