Start Dagvatten Planering och styrning

Planering och styrning

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör planering och styrning av dagvatten. Här hittar du bl.a. strategier, policys och andra hjälpmedel som syftar till att bidra till en förbättrad dagvattenhantering.

Ny dagvattenstrategi i Trollhättan

Trollhättans nya dagvattenstrategi syftar till att förtydliga hur kommunen ska arbeta för att hantera dagvatten på ett säkert och miljöanpassat sätt, samtidigt som hänsyn...

Osäkerhetszoner vid vattendrag som stöd i stadsplanering

Ett nytt modelleringsverktyg ska bidra till att förbättra planeringen av byggnation längs med vattendrag. Modellen genererar så kallade osäkerhetszoner, som i sin tur kan...

Kommunens nya dagvattenprogram ska möjliggöra utvecklingen av Umeå

I Umeås allra första dagvattenprogram är målet att säkerställa att dagvatten hanteras i takt med kommunens tillväxt så att inte medborgare och omgivande miljö...

Ett svar på kejsarens nya dagvattensystem

I en artikel i tidskriften Vatten vill Peggy Piri, vid Tekniska förvaltningen, Mölndals stad slå ett slag för de gröna lösningarna som hållbara dagvattenlösningar....

Långvarig intensiv nederbörd kan kräva ny planering

Ihållande regn, så som det som föll över Stockholm under ett antal dagar i slutet av maj, kan potentiellt utgöra ett större problem än...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna