Så ska dagvattenhanteringen fungera år 2030

Oroar du dig för hur dagvattenhanteringen ska fungera i framtiden? Misströsta ej, ty nu är forsknings- och innovationsagendan Vattenvisionen här med med uppdaterade etappmål. Ur dagvattensynpunkt handlar om det bl a om att dagvattenhanteringen år 2030 ska vara en integrerad del i stadsplaneringen och att drift- underhåll och förnyelse av VA-anläggningen genomförs på ett strukturerat sätt. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.