Start Taggar Publikation

Tagg: Publikation

Polonite Nordic företagssvar om eget omhändertagande och bytesintervall av filtermaterialet

Eget omhändertagande och dispens från tömning av fosforfiltermaterialet Polonite har diskuterats på Avloppslistan i april och maj 2023. Företaget Polonite Nordic har fått ta...

Digitala uppgifter om små avlopp – HaVs digitaliseringsprojekt

VA-guiden samlar och presenterar vägledande texter och dokument från HaV om digitalisering av uppgifter om små avlopp. Läs mer om underlag inför lämplig registrering...
En grupp människor inom SODA-projektet lyssnar på en föreläsning av Kent Fridell, Edge, under ett studiebesök i stadsdelen Rosendal, Uppsala.

Fallstudier och referensanläggningar inom dagvattenprojektet SODA

I en ny broschyr framtagen inom dagvattenprojektet SODA sammanfattas resultatet av de referensanläggningar som undersökts och fallstudier som genomförts inom projektet. Sammanställningen omfattar byggnationsprojekt...

FANN företagssvar om när ny variant av INDRÄN lagts istället för den gamla som står i tillståndet

Hur ska miljökontoret hantera situationen då fastighetsägare fått tillstånd till INDRÄN biomoduler med sedan använt den nya varianten INDRÄN PRO istället? Detta har diskuterats...

Raita företagssvar om Biobox robusthet

Företaget Raitas BDT-reningsfilter har diskuterats på Avloppslistan. Diskussionen gällde bland annat vad olika kommuner godkänner, samt rengöring av filtret. Raita har fått ta del...
En flytande våtmark i en skärmbassäng.

Rening av dagvatten i flytande våtmark − reningseffektivitet i olika miljöer

I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling presenteras en utvärdering av flytande våtmarker som reningsanläggning för dagvatten i svenskt klimat. Studien visar att anläggningen...
Bild på Arbetsmuseum i Norrköping med vatten i förgrunden.

Klimatanpassning 2023 – så långt har Sveriges kommuner kommit

Vartannat år släpper IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring en rapport med kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning. I 2023 års ranking är...
Interiör av ett avloppsreningsverk.

Utvärdering av avloppsvattenrening med membranteknik från nio års studier

Nio års utvärdering av avloppsvattenrening med membranteknik vid SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre visar på goda möjligheter men även utmaningar med tekniken enligt en...

Kemisk fällning – en möjlig reningsmetod för dagvatten?

Hur väl fungerar kemisk fällning som metod för att rena dagvatten? Detta har undersökts i en studie vid Luleå tekniska universitet. Resultatet från genomförda...
Massor av pappersdokument i oordning på ett bord.

Rättsfallssammanställning – Dagvatten

Naturvårdsverket har låtit göra en sammanställning av domar inom sakområdet dagvatten som avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. Sammanställningen syftar till...

Senaste artiklarna