Start Små avlopp Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med små avlopp. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Avhandling om små avlopp och cirkulära VA-lösningar – funktion, hållbarhet och implementering

Fosforrening, utsläpp av indikatorbakterier och hållbarhetsbedömningar av små avlopp samt vad som står i vägen för implementering av kretsloppslösningar, det handlar den avhandling om som Brenda Vidal ..

Kingspan BAGA företagssvar om markbädd

I ett inlägg på Avloppslistan jämförde en inspektör läggningsanvisningarna för Kingspan BAGAs biomoduler med en annan tillverkares anvisningar. Patrik Ellis på Kingspan BAGA kommenterar inlägget genom ..

Cipax företagssvar om sina läggningsanvisningar för markbädd

En inspektör frågade på Avloppslistan efter input om Cipax läggningsanvisningar för vertikal markbädd, där tjockleken på markbäddssanden angavs till 30 cm. Nu svarar Bror Sjölund på Cipax att de ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan november 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 november 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar ..

Slutsatser och förbättringsområden efter uppföljning av nya små avlopp, 2019-2022

Projektrapporten sammanfattar gemensamma slutsatser från tre år med LOVA-projekt för att förbättra miljökontorets prövning av ansökningar. Även om alla miljökontor som har deltagit i projekten tycker ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan oktober 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 oktober 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

LTUs studie visar på lägre vattenförbrukning än de allmänna råden

Forskare vid LTU har mätt mängden avloppsvatten från ett stort antal hushåll med minireningsverk. Medianvärdet för avloppsvattenmängd i de studerade anläggningarna är 99 liter per person och dygn. Det ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan september 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 september 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar ..

Kingspan BAGA företagssvar om fraktioner, biomoduler och BDT-rening

Kingspan BAGA har nämnts i flera diskussioner på Avloppslistan under våren. Företaget har fått ta del av de anonyma inläggen i enlighet med Avloppslistans regler. Patrik Ellis, affärsutvecklingschef på ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan augusti 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 augusti 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

Mest lästa publikationer