Start Små avlopp Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med små avlopp. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Nyanserad vägledning för dimensionering av små avlopp i Norge

Norsk Vann har uppdaterat sin vägledning om hur små avlopp bör dimensioneras. Vägledningen ger modeller för mer nyanserade uppskattningar av mängden vatten, organiskt material och minsta volym för ..

Tillsynsvägledning om fordonstvättar från Naturvårdverket

Sedan februari 2024 finns en ny tillsynsvägledning från Naturvårdsverket om fordonstvättar. Den riktar sig till tillsynsmyndigheter som har tillsynen av fordonstvättar. Vägledningen listar bland annat ..

Uponor företagssvar om reningsresultat för BDT Easy

En inspektör sökte bollplank på Avloppslistan kring tillståndsgivning av gråvattenfilter och nämnde reningsresultat för Uponors BDT Easy. Uponor har fått ta del av det anonyma inlägget enligt ..

Ny rapport om grundvattenförhållanden och deras förväntade förändring

Hur har grundvattentillgångarna i Sverige sett ut och hur förväntas de bli i framtiden? SGU har nyligen publicerat en rapport som presenterar medelförändringar i små grundvattenmagasin, historiskt sett ..

Kingspan BAGA företagssvar om provgropar, markbäddar och för små bäddar

Kingspan BAGA har nämnts i två trådar på Avloppslistan under hösten. Kingspan BAGA har fått ta del av de anonyma inläggen enligt Avloppslistans regler. Patrik Ellis från företaget svarar kring ..

Uponor företagssvar om torvfilter i BDT Easy

Inspektörer har diskuterat krav på för Uponors BDT Easy och BDT Easy plus på Avloppslistan. Uponor har fått ta del av de anonyma inläggen enligt Avloppslistans regler. Jimmy Nidkell på Uponor svarar och ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan december 2023

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 december 2023. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan november 2023

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 november 2023. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar ..
Titelsidan av LTU:s rapport och exempelbilder på checklistor

Drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar, LTU:s utvärdering

Luleå tekniska universitet har undersökt dagens drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar och föreslår fem aspekter som bör läggas till. Rapporten identifierar anläggaren som ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan oktober 2023

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 oktober 2023. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

Mest lästa publikationer