Start Små avlopp Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med små avlopp. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Polonite Nordic företagssvar om eget omhändertagande och bytesintervall av filtermaterialet

Eget omhändertagande och dispens från tömning av fosforfiltermaterialet Polonite har diskuterats på Avloppslistan i april och maj 2023. Företaget Polonite Nordic har fått ta del av de anonyma inläggen, ..

Digitala uppgifter om små avlopp – HaVs digitaliseringsprojekt

VA-guiden samlar och presenterar vägledande texter och dokument från HaV om digitalisering av uppgifter om små avlopp. Läs mer om underlag inför lämplig registrering av uppgifter, riskklassning av ..

FANN företagssvar om när ny variant av INDRÄN lagts istället för den gamla som står i tillståndet

Hur ska miljökontoret hantera situationen då fastighetsägare fått tillstånd till INDRÄN biomoduler med sedan använt den nya varianten INDRÄN PRO istället? Detta har diskuterats på Avloppslistan och ..

Raita företagssvar om Biobox robusthet

Företaget Raitas BDT-reningsfilter har diskuterats på Avloppslistan. Diskussionen gällde bland annat vad olika kommuner godkänner, samt rengöring av filtret. Raita har fått ta del av de anonyma ..

Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar – ny rapport

I ett SVU-projekt har man undersökt reduktion av läkemedelsrester och smittoämnen för två kommunala avloppsreningsanläggningar. Reningsanläggningen med markbädden hade relativt hög reduktion av virus ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan maj 2023

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 maj 2023. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

Vad säger 1300 provresultat? Metastudie av provtagning av små avlopp i Sverige och Finland

En fjärdedel av de små avloppen klarar inte kraven på fosforrening. Det menar fem forskare efter att studerat mätvärden från ca 400 små avlopp i Sverige och Finland. Mätvärdena kommer från 10 ..

Maxeco företagssvar om sina reningsresultat

Maxeco är ett så kallat retrofit-kit som placeras i slamavskiljaren. En kommun som godkänt en sådan anläggning menar att den inte ens klarar normal skyddsnivå för fosfor. Nu svarar Maxecos Anders ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan april 2023

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 april 2023. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan mars 2023

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 mars 2023. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

Mest lästa publikationer