Start Små avlopp Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med små avlopp. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Biokube företagssvar om fosforfällningen i verket

En miljöinspektör frågade på Avloppslistan vad som gäller för kemfällning i Biokube vid normal skyddsnivå. Företaget har fått ta del av det anonyma inlägget i enlighet med Avloppslistans regler. ..

Green Rock företagssvar om varför IISI Rock inte är CE-märkt

En inspektör skrev på Avloppslistan och bad om synpunkter på att Green Rocks IISI Rock inte är CE-märkt. Företaget har fått ta del av det anonyma inlägget i enlighet med Avloppslistans regler. Manuela ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan maj 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 maj 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

Uppföljning av markbädd – god funktion efter 27 år

Skolan i Vackstanäs i Södertälje renar sitt avlopp med markbädd och dammar. En fördjupad funktionskontroll visade att anläggningen hade god funktion trots sin höga ålder. Man studerade bland annat ..

Klimat och hållbarhet i enskilda avlopp

Går det att beräkna klimatutsläpp och kretsloppspotential från små avlopp? RISE och LTU har hjälpt Södertälje kommun att besvara frågan samt tagit fram ett beräkningsverktyg – ett ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan april 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 april 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan mars 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 mars 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

Borås informationsmaterial om små avlopp

Sedan 2010 har Borås stad krävt grundvattenrör i samband med markbaserad rening. På kommunens hemsida finns en rad blanketter och informationsmaterial. Vi har sparat ett urval som bifogade ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan februari 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-28 februari 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar ..
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan januari 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 januari 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du ..

Mest lästa publikationer