Start Taggar Spillvatten

Tagg: Spillvatten

Avloppsvatten från ishall?

VA-planeringsexperten Malin Ljungdahl från Tyréns har svarat på olika frågor om hur avloppsvatten kan avledas från en ishall och vad man måste tänka på.  FRÅGA Vilka...

Spillvattenvåtmarker är ytterligare ett verktyg i VA-lådan

Hur fungerar spillvattenvåtmarker som ett steg i reningsprocessen vid avloppsreningsverk? I ett SVU-projekt har man klarlagt att spillvattenvåtmarker avskiljer kväve, fosfor, smittämnen, läkemedelsrester och...

VA-huvudmannens ansvar för inläckande vatten i spillvattennätet till följd av höga vattennivåer?

Johanna Lindqvist, advokat vid Advokatfirman Lindahl, svarar på en fråga om VA-huvudmannens skyldighet att hantera inläckande vatten i spillvattennätet vid marköversvämning till följd av...

Bräddningar – från driftstörning till avrapporterat ärende

Jill Odelius är miljöingenjör på Roslagsvatten. Hennes centrala ansvarsområde är spillvattenfrågor bland annat rapportering av bräddningar till berörd tillsynsmyndighet. Jill berättar i en intervju...

Senaste artiklarna