Nytt bräddmagasin ska förbättra vattenkvaliteten i Vinån

Bräddmagasinet vid vid pumpstationen Bergagård i Falkenbergs kommun. Foto: Magnus Oknestam.
VA-huvudmannen Vivab har i anslutning till Vinån installerat ett första bräddmagasin för spillvatten vid en av sina pumpstationer. Målet är att bräddningarna ska upphöra och att Vivab därmed minskar sin miljöpåverkan på den skyddsvärda ån. Magnus Oknestam, ansvarig projektledare delar med sig om projektet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.