Start Taggar Avloppsteknik

Tagg: Avloppsteknik

Teknikträff med Kingspan BAGA om biomoduler, dokumentation 5 september 2023

Den 5 september 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med Kingspan BAGA om BAGA biomoduler tillsammans med Patrik Ellis. Presentationen rörde såväl...

Skyddad: kurswebb, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp 26-27 september

Här samlar vi underlag och referensmaterial till utbildningen Grundläggande teknik och juridik för små avlopp, den 26-27 september 2023. Kurswebben finns tillgänglig för deltagarna...
infiltrationsanläggning med tre luftningsrör på grön gräsmatta framför grått hus

Är det bra att leda renat avloppsvatten till en infiltration?

Är en infiltration som används för ett hushåll lämplig att ta emot renat avloppsvatten från en annan anläggning? VA-guidens Mathias Hultberg svarar att det...
Interiör av ett avloppsreningsverk.

Utvärdering av avloppsvattenrening med membranteknik från nio års studier

Nio års utvärdering av avloppsvattenrening med membranteknik vid SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre visar på goda möjligheter men även utmaningar med tekniken enligt en...

Rotinträngningar i VA-ledningar

Svenskt vatten publicerade 2010 rapporten Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd. Rapporten baseras på en stor datainsamling av ledningsinformation och ledningsfilmningar...

Fyra digitala teknikträffar under hösten 2023

Eftersom vårens digitala teknikträffar var uppskattade väljer VA-guiden nu att köra vidare på konceptet. Under hösten kommer vi därför att erbjuda fyra nya teknikträffar...

Behövs större krav på skyddsavstånd när berg ligger nära under den markbaserade avloppsanläggningen?

Frågan gäller vad man behöver tänka på när berg ligger relativt nära under en markbaserad anläggning. David Eveborn, SGU, svarar att ytligt berg är...

Hur ska vi se på BDT-vattenfilter i mer tätbebyggda områden?

Frågeställaren har hittills mest sett BDT-filter som en lösning för fritidshus där slambilen inte kan ta sig fram. Nu får kommunen in fler ansökningar...

26-27 september, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

Teknikträff med 4evergreen om BioCleaner, dokumentation 2023

Den 25 april 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med företaget 4evergreen om minireningsverket BioCleaner. Träffen rörde både reningsprocesserna i verket och...

Senaste artiklarna