Start Taggar Avloppsteknik

Tagg: Avloppsteknik

Frågor kring tillsyn av fosforfilter, CE-märkning och för lågt pH i filtren

FRÅGA Vår förvaltning har under 2020 och 2021 gjort ett flertal inspektioner på avloppsanläggningar där fosforfällor med ett fosforfilter ingår och beslutat om krav på...

12-13 oktober, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

VA-guiden erbjuder en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. VA-guiden...

Vad ska man tänka på när man planerar anlägga en infiltration i en brant sluttning?

FRÅGA I vägledningen för prövning av små avlopp står följande: "Vidare är infiltration i terräng med lutning mer än 15 procent att betrakta som kritiska förhållanden....

Rapport om markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Luleå tekniska universitet i samarbete med RISE har i ett projekt studerat hur markbaserade anläggningar behöver utformas, vilka faktorer som kan påverka funktionen samt...
traktorspår i sand

Hur påverkas infiltrationsbädden av att ett tungt fordon kört över den?

Fråga: Hur påverkar markpackning av jorden/infiltrationszonen på markbädd/förstärkt infiltrationsbädd om tunga fordon kört på den? Finns det något som visar om och i så fall...
Två blåa slamavskiljare

Funkar det att lägga till en extra slamavskiljare när man installerar fosforfällning?

Fråga: Vi får relativt ofta i ansökningar om att installera förfällning till befintlig infiltrationsanläggning för WC- och BDT-avlopp. Vi har hög skyddsnivå för miljöskydd...
Urindroppe med morot och äpple

Kan vi kräva att urin inte ska spädas med vatten vid spridning?

Fråga: Är det rimligt att kräva att uppsamlad urin inte späds ut med vatten? Att få till bra torra lösningar kan ju minska risker från...
rör från hus

Vad är den enklaste BDT-vattenhanteringen som bedöms vara anmälningspliktig?

Fråga: Var går gränsen för när hantering av spillvatten räknas som en avloppsanordning och därmed är anmälningspliktig? Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 bör det innefatta...

Hur många spridarrör kan kopplas till en fördelningsbrunn?

Fråga: Jag har en fråga angående hur många spridarrör man kan ha kopplade till en fördelningsbrunn? Finns det något maxantal? Någonstans (för längesedan) har jag...
Y-koppling på ett av spridarrören

Förgrening på ena spridarröret – det är väl inte OK?

Fråga: Får en infiltrationsbädd som ska vara fördelad 3*10 anläggas enligt bilden ovan? Fördelningsbrunnen har två utlopp. Sedan kommer ett Y-rör efter ena utloppet. Jag...

Senaste artiklarna