Start Taggar Avloppsteknik

Tagg: Avloppsteknik

Klimat och hållbarhet i enskilda avlopp

Går det att beräkna klimatutsläpp och kretsloppspotential från små avlopp? RISE och LTU har hjälpt Södertälje kommun att besvara frågan samt tagit fram ett...
bondgård med markbädd i förgrunden

Kan infiltrationen placeras precis intill grannens anläggning?

Maja Englund från VA-guiden ser inget hinder för att placera två infiltrationsanläggningar bredvid varandra. Hon lyfter fram att de bör ligga på samma djup...

Avlopp nära badplats – hur tänka kring smittskydd, områdesbestämmelser och anslutning till gemensamhetsanläggning?

Maria Hübinette, RISE, resonerar kring olika delar i ett avloppsärende. Ett robust efterpoleringssteg är att föredra, områdesbestämmelser är inte bindande för avloppsfrågan och det...

Vad säger juridiken om blandad avloppsteknik i verksamhetsområde för VA?

Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik, ger ett entydigt svar på frågan om VA-huvudmannen kan blanda olika avloppstekniker för att lösa avloppsfrågan inom ett och samma...

Så fungerar våtmarker och dammar som efterbehandling till små avlopp

Frågeställaren önskar svar på en rad frågor apropå informationen om våtmarker och dammar som efterbehandling på avloppsguiden.se. Peter Ridderstolpe vid WRS svarar och inleder...

Kan en sluten tank placeras ovan jord?

VVS-Fabrikanternas råd poängterar att kommunen bör kontrollera vilka läggningsanvisningar tillverkaren har för tanken. De flesta tankar är gjorda för att läggas under markytan. Om...

Kostnadsfri tillgång till två tekniska rapporter om infiltration och markbäddar

Vi uppmärksammar att du kan få tillgång till de tekniska rapporterna om infiltration i mark (SIS-CEN/TR 12566-2:2006) och markbäddar och rotzonsanläggningar (SIS-CEN/TR 12566-5) utan...

157 markbaserade anläggningar undersökta – 9 av 10 fungerade bra

RISE har låtit undersöka 157 markbaserade anläggningar. Undersökningen var en del av projektet Funktion hos markbaserade anläggningar, komplettering som blev färdigt år 2019. Resultaten...

Bör vi utgå från det högsta LTAR-värdet i grovkornig mark?

Björn Eriksson från VA-guiden resonerar om att söka den svagaste länken vid markundersökningen och att den som undersöker bör göra flera mätningar.  FRÅGA Om man har...

L-formad markbädd – kan det fungera?

Frågan handlar om en markbädd lagd i 90 graders vinkel. VVS-fabrikanterna tycker att det är en sämre lösning på grund av risken för ojämn...

Senaste artiklarna