Start Taggar Avloppsteknik

Tagg: Avloppsteknik

Erfarenheter från stadsutvecklingsprojekt med flera rör ut, vattenbesparing och näringsåterföring

I slutet av januari anordnade Svenskt Vatten och Föreningen för samhällsplanering ett webbinarium med temat källsorterande avloppssystem – cirkulära lösningar för hållbar, urban stadsutveckling....

Förstudie om mikroförororeningar och tekniklösningar för avancerad avloppsvattenrening

IVL Svenska Miljöinstitutet och Vivab har i en tvådelad förstudie undersökt Getteröverkets recipients känslighet för mikroförororeningar samt genomfört pilotester inför val och införande av...

Täckdikning som reningssteg för små avlopp

I slutet av 2023 uppkom en diskussion på Avloppslistan kring hur man ska bedöma en avloppsanläggning som bara består av en slamavskiljare och där...

Avfall från husbilstoaletter bör ledas till sluten tank

VVS-Fabrikanterna avråder från att leda avfallet från husbils- och husvagnstoaletter till en markbaserad rening. Kemikalierna som används i toaletterna riskerar att störa eller slå...

Redaktionen väljer fem favoriter bland VA-konsulten Peter Nilssons expertsvar

VA-konsulten Peter Nilsson har fyllt 75 år och går nu i pension. Under många år har han varit en klippa i VA-guidens expertpanel och...
Man i skjorta skriver på blanketter med fin penna.

Film om dimensionering av större eller udda avloppsanläggningar

Ta del av ett inspelat samtal med VA-konsulten Peter Nilsson om anläggningar där belastningen avviker från det normala. Det kan till exempel handla om...
i bakgrunden staplar med guldfärgade mynt. En infälld bild på provtagningsutrustning.

Vad kostar utrustningen för att mäta surrogatparametrar?

Efter en handfull utvecklingsprojekt använder ett par miljökontor mätutrustning för så kallade surrogatparametrar. Kungsbacka kommun har använt metoden sen 2019 och delar med sig...

VVS-Fabrikanterna om annan grusfraktion än den som tillverkaren rekommenderar

Frågan handlar om hur miljökontoret bör tänka när ansökan gäller en annan grusfraktion under biomoduler, än den som tillverkaren anger. VVS-Fabrikanterna svarar att det...
Bild på produkten Conclean professional, Concleans logotyp och Göran Edqvist från Conclean. I bakgrunden vatten och hav.

Teknikträff om Conclean Professional med Conclean, dokumentation 14 december 2023

Den 14 december 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med Conclean om Conclean Professional. Göran Edqvist från Conclean presenterade minireningsverket och svarade...
Grop med slam i grönska

Duger den här biodammen från 80-talet som avloppsrening?

Frågan gäller en avloppsanläggning som har en biodamm som slamavskiljare och därefter infiltration. Maria Hübinette från Kungälvs kommun resonerar kring risk för olägenhet, rimlighetsbedömning...

Senaste artiklarna