Start Taggar Avloppsteknik

Tagg: Avloppsteknik

Rapport om markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Luleå tekniska universitet i samarbete med RISE har i ett projekt studerat hur markbaserade anläggningar behöver utformas, vilka faktorer som kan påverka funktionen samt...
traktorspår i sand

Hur påverkas infiltrationsbädden av att ett tungt fordon kört över den?

Fråga: Hur påverkar markpackning av jorden/infiltrationszonen på markbädd/förstärkt infiltrationsbädd om tunga fordon kört på den? Finns det något som visar om och i så fall...
Två blåa slamavskiljare

Funkar det att lägga till en extra slamavskiljare när man installerar fosforfällning?

Fråga: Vi får relativt ofta i ansökningar om att installera förfällning till befintlig infiltrationsanläggning för WC- och BDT-avlopp. Vi har hög skyddsnivå för miljöskydd...
Urindroppe med morot och äpple

Kan vi kräva att urin inte ska spädas med vatten vid spridning?

Fråga: Är det rimligt att kräva att uppsamlad urin inte späds ut med vatten? Att få till bra torra lösningar kan ju minska risker från...
rör från hus

Vad är den enklaste BDT-vattenhanteringen som bedöms vara anmälningspliktig?

Fråga: Var går gränsen för när hantering av spillvatten räknas som en avloppsanordning och därmed är anmälningspliktig? Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 bör det innefatta...

Hur många spridarrör kan kopplas till en fördelningsbrunn?

Fråga: Jag har en fråga angående hur många spridarrör man kan ha kopplade till en fördelningsbrunn? Finns det något maxantal? Någonstans (för längesedan) har jag...
Y-koppling på ett av spridarrören

Förgrening på ena spridarröret – det är väl inte OK?

Fråga: Får en infiltrationsbädd som ska vara fördelad 3*10 anläggas enligt bilden ovan? Fördelningsbrunnen har två utlopp. Sedan kommer ett Y-rör efter ena utloppet. Jag...

Biokol i små avloppsanläggningar

SLU, Institutionen för energi och teknik, har genomfört en serie projekt med syfte att utveckla biokol som filtermaterial för att förbättra reningen av olika...

På gång inom källsorterande avlopp

Just nu är det mycket som händer inom källsorterande avlopp. Vi berättar om tre olika initiativ vilka ökar kunskapen och under 2021 tar steg...

Vilka reningskrav ska ställas på avloppsreningsverk 26-200pe?

Fråga: Vad finns det för riktlinjer för avloppsreningsverk 26 - 200 pe, gällande utsläppskrav? Det gäller en kommunal, ny anläggning som är dimensionerad för upp...

Senaste artiklarna