Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg 15–16 mars 2023

Välkommen till den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp för alla som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter, teknikleverantörer och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna från VA-Sverige.

Passa på att boka dig till årets Vatten Avlopp Kretslopp. Bokningen är öppen fram till och med 3 mars. Medlemmar och annonsörer i VA-guiden har 20% rabatt på ordinarie deltagaravgift.

Konferensen genomförs på Clarion Hotel & Congress Sea U i vackra Helsingborg tillsammans med våra samarbetspartners Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) och Event in Skåne

Missa inte heller upptakten till konferensen eftermiddagen 14 mars med studiebesök på RecoLab och inspirationsföreläsning med Renata Chlumska. Läs mer

Hoppas vi ses i Helsingborg!

Information till deltagare

Information till utställare

Aktuellt

Vikten av bra modelleringsverktyg för att förstå recipientens reningsbehov

Anna Wahlsten och Thomas Larm är dagvattenexperter på StormTac. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kommer de att utifrån en nyligen genomförd studie berätta om...

Ny programpunkt under VAK den 15 mars: Studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar

Nu finns möjlighet att under VAK 2023 anmäla sig till ett studiebesök till stadsdelen Mariastaden i Helsingborg. Under besöket får du lära dig mer...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande – utredningstiden förlängs till augusti

I VA- och samhällsbyggnadsbranschen väntar man med spänning på vad som kommer fram i Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Nu får...

Expertpanelen för dagvatten, kretslopp och VA-planering på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som svarar på frågor som våra deltagare har skickat in...

Presentation av expertpanelen för små avlopp på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som svarar på frågor som våra deltagare har skickat in...

Program för utskrift

14 mars, upptakt på RecoLab

Delta kostnadsfritt på studiebesök i RecoLab och inspirationsföreläsning med Renata Chlumska. Läs mer och boka dig

Samarbetspartners 2023

Helsingborg stad
Event in Skåne
visithelsingborg_w200

Konferensens nyhetsbrev