Vi skräddarsyr utbildningar som rör dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om tillsyn, juridik, teknik, kretslopp, VA-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen och mycket mer.

Utbildningar

5 mars, Domarna i PFAS-målen om dricksvatten – webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium den 5 mars 2024 om domarna i PFAS-målen, vad domarna innebär och vad får de för konsekvenser....
Infälld billd till höger med gatuvy från Sundsvall med fem personer som promenerar. Till höger i bilden en flygbild över Sundsvall i skymning och inklippt bild i förgrunden av skidskytt och föreläsare Magdalena Forsberg.

12 mars, Stadsvandring följt av mingelkväll med Magdalena Forsberg

Vi smygstartar konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2024 under tisdagen den 12 mars med stadsvandring följt av mingelkväll med bland annat Magdalena Forsberg. Vi hälsas...

13-14 mars, Vatten Avlopp Kretslopp 2024 i Sundsvall

Välkommen till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall 13–14 mars. Boka din plats på årets roligaste VA-konferens! VA-guiden hälsar dig varmt välkommen till vattenstaden Sundsvall...

10 april, Dimensionering och utformning av dammar och våtmarker för dagvattenhantering – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en digital utbildning om hur man på bästa sätt dimensionerar och utformar dammar och våtmarker för dagvattenrening, biologisk mångfald och...
Röd stuga med vita knutar i skogsbrynet. I förgrunden ett stort träd och vårblommor.

17-18 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

24 april, Grundkurs i VA-juridik – webbutbildning

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...
Kraftigt regn mot asfalt. Vatten sprutar ut från en utkastare vid fasad.

25 april, Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten – webbinarium

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att...

14-15 maj, Dagvatten med tillsynsinriktning – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under två halvdagar föreläser vår uppskattade och rutinerade duo bestående av Jonas Andersson,...

VA-guidens utbildningskatalog

Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Dagvatten med tillsynsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare. Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten.

Juridik och teknik för dagvatten

Målgrupp: Tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll. Mål: Du lär dig hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt får kunskap om tekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande. Mål: Få bättre koll på fältutrustning, provtagningsmetoder, kostnader samt hur man tolkar resultaten. Du får goda kunskaper inför skötsel, egenkontroll och tillsyn.

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag

Målgrupp:  Konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer. Mål: Kursen avser att besvara frågor såsom: – Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten? – Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka? – Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall? Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Juridik och teknik för små avlopp (två dagar)

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp. Mål: Fördjupade kunskaper om avloppsteknik och avloppsjuridik så att deltagarna känner sig säkrare i rollen som granskare och kravställare.

Små avlopp i kretslopp

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner som arbetar med små avlopp, kretsloppsfrågor eller VA-samordning. Samt andra som är intresserade av kommunernas kretsloppsarbete. Mål: Uppdatera dig om det pågående arbetet med små avlopp i kretslopp samt exempel på hur kommuner byggt system för återföring till lantbruk. Få erfarenhetsutbyte i frågor som teknik, byggande och drift, organisation och ekonomi.

Fördjupningskurs avloppsteknik – förundersökning och dimensionering

Målgrupp: Yrkesverksamma inom området små avlopp. Mål: Fördjupa dina kunskaper inom projektering, tekniska beskrivningar och dimensionering genom föreläsningar, räkneövningar och typfall med mera.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

6§ Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommun, Länsstyrelse, konsulter och VA-huvudmän som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn av små avlopp. Mål: Få kunskap och exempel på hur man kan arbeta med områden som är i behov av allmänt VA eller annan VA-försörjning.

Gemensamhetsanläggningar för VA

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstepersoner på kommunernas miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare. Mål: Att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut. Samt skapa en ökad förståelse för hur VA-frågor ska hanteras utifrån AL, MB och LAV.

Kommunal planering och VA-juridik

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn. Mål: Att få en ökad kunskap och förståelse vad gäller den juridik som styr planering av VA i omvandlingsområden.

Behöver du fortbilda dig?

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildningar för yrkesverksamma från hela landet.

Elin Jansson

Beställ utbildning

VA-guiden erbjuder ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller uppdragsutbildningar. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy en utbildning som
matchar just ert behov.

Utbildningsfilmer

VA-guiden har tagit fram filmer som stöd och komplement till utbildningsträffar. Hittills har vi producerat filmer om små avlopp och dagvatten. Flera filmer är producerade med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.