Bli medlem i VA-guiden

VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med va-planering, dagvatten och enskilda avlopp. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument. I medlemstjänsten ingår t.ex. våra medlemssidor på webben (kräver login) prenumeration på medlemsbrev och nyhetsbrev från VA-guiden och mycket mer.

I nuläget är ca 230 kommuner och 40 företag medlemmar i VA-guiden. Klicka här för att se om ni är medlem!

Vill du veta om ni är medlem eller vilka personer i er organisation som har login? Kontakta Emmelie

VA-guiden – så funkar det!

I filmen nedan förklarar vår redaktör Vilhelm Feltelius hur VA-guiden kan göra din vardag enklare.

OmvärldsbevakningOMVÄRLDSBEVAKNING
Våra redaktörer bevakar allt som händer i branschen och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.

DokumentbibliotekDOKUMENTBIBLIOTEK
Ta del av tusentals rapporter, utredningar, strategidokument, reportage, domar och andra dokument. Allt samlat på ett ställe.

ErfarenhetsutbyteERFARENHETER
Vi arrangerar utbildningar, workshops och studiebesök samt samlar goda exempel på hur kommuner och företag arbetar.

Silvermedlem

10 % rabatt på årskostnaden/ämnesområde för er som är medlemmar i två av våra ämnesområden.

GULDMEDLEM

20 % rabatt på årskostnaden/ämnesområde för er som är medlemmar i tre ämnesområden.

Emmelie Lagemyr
Emmelie Lagemyr

Är du intresserad av att bli medlem i VA-guiden? Skicka en offertförfrågan till oss så återkommer vi så snart vi kan.

VA-guiden är MYCKET användbar när man behöver söka information, funderar över något, letar efter bra exempel m.m. Det är verkligen värt att alltid leta här först innan man slänger sig ut i datavärlden för att Googla efter sådant som redan är sammanställt på vaguiden.se.” 
Jesper Johansson Keskitalo
Borlänge Energi

Medlemskap och priser

SMÅ AVLOPP
En nationell kunskapsbank och ett nätverk för hantering av ärenden som rör små avlopp.

Vem kan bli medlem?
Kommunala förvaltningar och bolag samt övriga myndigheter som hanterar frågor om små avlopp. Medlemskap är bundet till organisationsnummer och kan inte delas mellan olika organisationer, exempelvis miljökontor och va-bolag.

Nivå 1

 • 0–14 999 invånare
 • 7 100 kr exkl. moms

Nivå 2

 • 15 000–80 000 invånare
 • 8 200 kr exkl. moms

Nivå 3

 • > 80 000 invånare
 • 9 300 kr exkl. moms

DAGVATTEN
En samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering.

Vem kan bli medlem?
Alla som arbetar med dagvatten.
Medlemskapet är bundet till organisationsnummer och kan inte delas mellan olika organisationer, exempelvis miljökontor och va-bolag.

Nivå 1

 • 0–14 999 invånare
 • 11 600 kr exkl. moms

Nivå 2

 • 15 000–80 000 invånare
 • 12 200 kr exkl. moms

Nivå 3

 • > 80 000 invånare
 • 13 200 kr exkl. moms

Företagsmedlemskap

  Alla personer i organisationen får ett personligt login till medlemssidorna.
 • 11 600 kr exkl. moms

Webbmedlemskap

  Webbmedlemskapet möjliggör för små företag att bli medlemmar. Gäller enbart för en person som får ett personligt login till medlemssidorna. Webbmedlemskap är inte rabattgrundande och kan därmed inte räknas in i guld- och silverrabatten.
 • 2 500 kr exkl. moms

VA-PLANERING
En nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp.

Vem kan bli medlem?
Alla som arbetar med va-planering.
Medlemskapet är bundet till organisationsnummer och kan inte delas mellan olika organisationer, exempelvis miljökontor och va-bolag.

Nivå 1

 • 0–14 999 invånare
 • 11 600 kr exkl. moms

Nivå 2

 • 15 000–80 000 invånare
 • 12 200 kr exkl. moms

Nivå 3

 • > 80 000 invånare
 • 13 200 kr exkl. moms

Företagsmedlemskap

  Alla personer i organisationen får ett personligt login till medlemssidorna.
 • 11 600 kr exkl. moms

Vi förbehåller oss rätten att justera priserna.