Start VA-planering Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med va-planering. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Robertsfors VA-plan från slutet av 2021

1 Robertsfors kommuns VA-plan 2020-2035 med tillhörande dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige i slutet av december 2021.    Kommunen har i VA-planarbetet även tagit fram en VA-översikt och ..

Orust reviderade VA-plan från september 2021

1 Orust kommuns VA-plan har reviderats. Förra planen var från 2017. Förra VA-planen var från 2017 men i september 2021 antog kommunfullmäktige den reviderade VA-planen. VA-planen är det tredje ..

Kumla kommuns VA-policy från 2021

VA-policyn är en del två av Kumla kommuns VA-plan som håller på att tas fram av kommunen. Del ett är en VA-översikt och del tre ska utgöras av en VA-handlingsplan. Policyn beslutades i ..

Laholms kommun, VA-plan 2022

Laholms kommun har en ny VA-plan. Den 25 januari 2022 antog kommunfullmäktige i Laholm kommunens nya VA-plan. VA-planen var på remiss förra sommaren och består av tre delar, en VA-översikt, en ..

Borås vatten- och avloppsförsörjningsplan 2022

1 Borås Stads nya VA-plan antogs i april 2022 av kommunfullmäktige. Planen ersatte tidigare VA-plan från 2016. Det finns en del åtgärder från den tidigare VA-planen som inte påbörjats eller ..

Säters VA-plan beslutades i februari 2022

I februari i år antog Säters kommun genom kommunfullmäktige en VA-plan för kommunen. VA-planen följer delvis den struktur som beskrivs i Havs- och Vattenmyndigheten, rapport 2014:1, Vägledning för ..

VA-riktlinjer och VA-utbyggnadsplan 2022 för Piteå kommun

I Piteå kommun har kommunfullmäktige den 20 juni 2022 fastställt de nya reviderade riktlinjerna för inrättande av VA och en ny utbyggnadsplan. Är du intresserad av hur Piteås VA-planering ser ut ..

Ödeshögs VA-plan

1 Den 19 april i år antog Ödeshögs kommun en ny VA-plan i kommunfullmäktige. VA-planen utgörs av en VA-översikt, VA-policy och VA-plan (handlingsplan). Arbetet med VA-planen har skett i en ..

Klimat och hållbarhet i enskilda avlopp

Går det att beräkna klimatutsläpp och kretsloppspotential från små avlopp? RISE och LTU har hjälpt Södertälje kommun att besvara frågan samt tagit fram ett beräkningsverktyg – ett ..

Uppdaterad handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering genom ett delprojekt inom LIFE IP Rich Waters. Handboken, som lanserades 2018, har nu uppdaterats med reviderade ..

Mest lästa publikationer