Start VA-planering Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med va-planering. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Skärpta kemikalielagstiftningar och effekten på halter i bottensediment

Forskare har analyserat halter av 90 olika föroreningar i sedimentkärnor från i Skagerrak. Resultatet visar på samband mellan minskade föroreningshalter i sediment och tidpunkter för skärpta ..

Mycket på gång i VA-planeringen för Stenungsund

Stenungsunds kommun är högaktuell med en ny VA-plan antagen i början av september i år. Med planen i bagaget tuffar VA-planeringen på framåt i västkustkommunen med ca 28 000 invånare. Näst på tur är ..

Robertsfors VA-plan från slutet av 2021

1 Robertsfors kommuns VA-plan 2020-2035 med tillhörande dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige i slutet av december 2021.    Kommunen har i VA-planarbetet även tagit fram en VA-översikt och ..

Orust reviderade VA-plan från september 2021

1 Orust kommuns VA-plan har reviderats. Förra planen var från 2017. Förra VA-planen var från 2017 men i september 2021 antog kommunfullmäktige den reviderade VA-planen. VA-planen är det tredje ..

Kumla kommuns VA-policy från 2021

VA-policyn är en del två av Kumla kommuns VA-plan som håller på att tas fram av kommunen. Del ett är en VA-översikt och del tre ska utgöras av en VA-handlingsplan. Policyn beslutades i ..

Laholms kommun, VA-plan 2022

Laholms kommun har en ny VA-plan. Den 25 januari 2022 antog kommunfullmäktige i Laholm kommunens nya VA-plan. VA-planen var på remiss förra sommaren och består av tre delar, en VA-översikt, en ..

Borås vatten- och avloppsförsörjningsplan 2022

1 Borås Stads nya VA-plan antogs i april 2022 av kommunfullmäktige. Planen ersatte tidigare VA-plan från 2016. Det finns en del åtgärder från den tidigare VA-planen som inte påbörjats eller ..

Säters VA-plan beslutades i februari 2022

I februari i år antog Säters kommun genom kommunfullmäktige en VA-plan för kommunen. VA-planen följer delvis den struktur som beskrivs i Havs- och Vattenmyndigheten, rapport 2014:1, Vägledning för ..

VA-riktlinjer och VA-utbyggnadsplan 2022 för Piteå kommun

I Piteå kommun har kommunfullmäktige den 20 juni 2022 fastställt de nya reviderade riktlinjerna för inrättande av VA och en ny utbyggnadsplan. Är du intresserad av hur Piteås VA-planering ser ut ..

Ödeshögs VA-plan

1 Den 19 april i år antog Ödeshögs kommun en ny VA-plan i kommunfullmäktige. VA-planen utgörs av en VA-översikt, VA-policy och VA-plan (handlingsplan). Arbetet med VA-planen har skett i en ..

Mest lästa publikationer