Start Taggar Dricksvattenbrunn

Tagg: Dricksvattenbrunn

Nya riktvärden för PFAS och giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

Livsmedelsverket inför ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium. Det nya riktvärdet för...

Många brunnar saknas i Brunnsarkivet

Runt om i Sverige finns det en stor mängd brunnar som bara fastighetsägaren själv har kännedom om, men som skulle kunna vara till stor...

Livsmedelsverkets faktaskrift om dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Nu finns den nya utförliga faktaskriften med fokus på enskilt vatten tillgänglig för allmänheten på livsmedelverket hemsida. Faktaskriften är tänkt att vara ett underlag...

Öppet seminarium 28 oktober om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn

Hur kan vi öka förståelsen för nyttjandet av egen brunn? Och hur kan vi minska sårbarheten hos denna småskaliga dricksvattenlösning? Välkommen att anmäla dig...

Livsmedelverket uppmanar brunnsägare med enskilda brunnar att övervaka vattennivån

Grundvattennivåerna för små grundvattenmagasin är just nu under det normala i halva Sverige. Det gäller framförallt södra, mellersta och nordöstra delarna av Sverige. De...

Enkät: Hur arbetar kommunerna med frågor om enskilt vatten?

Dela med dig av hur din kommun jobbar med enskilt dricksvatten. Svara på enkäten som ingår i ett nationellt projekt kring uppföljning och utvärdering...

Senaste artiklarna