Livsmedelverket uppmanar brunnsägare med enskilda brunnar att övervaka vattennivån

Grundvattennivåerna för små grundvattenmagasin är just nu under det normala i halva Sverige. Det gäller framförallt södra, mellersta och nordöstra delarna av Sverige.

De små magasinen där vatten till enskilda brunnar ofta hämtas är mer känsliga för långa perioder utan nederbörd. I ett pressmeddelande uppmanar livsmedelsverket brunnsägare att löpande hålla koll på grundvattennivån i sin brunn. Brunnsägarna bör anpassa användningen efter grundvattenläget så att vattnet även räcker i sommar.

Det är fastighetsägarens egna ansvar att se till att dricksvattnet räcker och att det kvalitetsmässigt är godtagbart för dricka.

Tips för att mäta vattennivån

Livsmedelsverket tipsar i samma pressmeddelande om hur fastighetsägare kan hålla koll på vattennivån i en grävd brunn genom att använda:

  • ett lod
  • lång pinne som når till botten
  • olika riktmärken i själva brunnskonstruktionen, till exempel stenar eller märken i betongringarna

För borrade brunnar är det svårt att okulärt mäta vattennivåer. En första antydan på sviktande vattennivåer kan till exempel vara ändringar med luft i systemet eller förändringar i lukt, smak och utseende på vattnet.

Viktigt att tänka vattensmart

Livsmedelsverket uppmanar avslutningsvis brunnsägare till att tänka vattensmart inte minst inför sommaren. Olika vattenbesparingstips hittas till exempel på livsmedelsverkets hemsidaoch på avloppsguiden.se

Ta del av hela pressmeddelandet från Livsmedelsverket här.