Start Dagvatten Dimensionering och utformning

Dimensionering och utformning

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar för rening och fördröjning.

Vad påverkar svackdikens fördröjande funktion?

Svackdiken anläggs ofta i anslutning till vägar och gator och har som primärt syfte att fördröja och avleda dagvatten. Men hur påverkar exempelvis markförhållanden...

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban...

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban planning Författare: David J. Sharley, Simon M. Sharp, Stephen Marshall, Katherine...

Juridik och teknik för dagvatten 8 maj 2018, Linköping

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen...

En handbok om växtbäddar

Vill du veta mer om hur växtbäddar och trädplanteringar ska utformas för att på bästa sätt kunna omhänderta dagvatten och säkerställa att träden mår...

Reningssystem för parkeringsdagvatten i bostadsområde. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Andersson, WRS AB och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet och Sweco. November 2017. Fråga Jag arbetar med en dagvattenutredning för ett projekt...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna