Start Dagvatten Dimensionering och utformning

Dimensionering och utformning

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar för rening och fördröjning.

Studie om blå-gröna lösningar med förhoppning om förbättrad dagvatten-dialog

En ny konceptmodell beskriver funktionen hos en blå-grön dagvattenlösning. Förhoppningen är också att modellen ska underlätta dialog och kommunikation mellan olika aktörer som arbetar...

Brunnsplåtar ska minska belastning på ledningsnät vid skyfall

VA SYD använder en enkel metod för att lättare styra belastningen av dagvatten på ledningssystemet: brunnsplåtar.Normalt används gatubrunnar eller rännstensbrunnar för att leda ner...

Redaktören rekommenderar #6: Rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar

I den sjätte och sista delen av Redaktören rekommenderar hittar vi tre stycken broschyrer med kortfattad och illustrativ text om rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar. Broschyrerna...

Handbok för utformning och användning av oljeavskiljare

En handbok framtagen som stöd vid nyinstallation av oljeavskiljare. Handboken är kort och koncis och beskriver bl a regelverk och ansvarfördelning, olika typer av oljeavskiljare,...

Verktyg för beräkning av fördröjningsvolym i magasin med kontinuerlig avtappning

I ett excelbaserat verktyg ges användaren möjlighet att beräkna behovet av fördröjningsvolym i ett magasin som har kontinuerlig avtappning via ett renande filter.  Förutsättning att...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna