Start Dagvatten Dimensionering och utformning

Dimensionering och utformning

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar för rening och fördröjning.

Redaktören rekommenderar #6: Rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar

I den sjätte och sista delen av Redaktören rekommenderar hittar vi tre stycken broschyrer med kortfattad och illustrativ text om rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar. Broschyrerna...

Handbok för utformning och användning av oljeavskiljare

En handbok framtagen som stöd vid nyinstallation av oljeavskiljare. Handboken är kort och koncis och beskriver bl a regelverk och ansvarfördelning, olika typer av oljeavskiljare,...

Verktyg för beräkning av fördröjningsvolym i magasin med kontinuerlig avtappning

I ett excelbaserat verktyg ges användaren möjlighet att beräkna behovet av fördröjningsvolym i ett magasin som har kontinuerlig avtappning via ett renande filter.  Förutsättning att...

Hur dimensionera damm för rening av dagvatten från bergtäkt?

Vad är viktigt att tänka vid dimensionering av en dagvattenanläggning som ska rena dagvatten från en bergtäkt? I detta expertsvar utgår Thomas Larm, dagvattenspecialist...

Gröna dagvattenlösningar uppmärksammas

I ett inslag av SVT Nyheter uppmärksammas fördelarna med att använda gröna lösningar för att förhindra översvämning i städerna.Medvetenheten hos kommuner har ökat vad...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna