Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning

Genomsläpplig markstensbeläggning. Foto: Daniel Stråe, WRS.
Vad är viktigt att tänka på när man anlägger en markstensbeläggning som ska fungera för dränering och fördröjning av dagvatten? I en ny handbok ges tips och råd om dimensionering, projektering, utförande, drift och underhåll.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.