Reningssystem för parkeringsdagvatten i bostadsområde. Expertsvar

Hur bör dagvattenlösningar för parkeringsytor i bostadsområden utformas? Är oljeavskiljare alltid ett bra val? Kan eller bör kan andra reningsanläggningar tillämpas? Denna gång har vi fått två av våra experter att svara på frågan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.