Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Tillsynsmyndigheten får göra tillsyn på vad som släpps ut till det kommunala dag- och spillvattennätet

Miljöjurist Jonas Christensen ger delvis nya besked kring vad tillsynsmyndigheten kan göra när det gäller tillsyn av oljeavskiljare som är kopplade till det kommunala...

Rättigheter om elbilen inte kan laddas på grund av grävarbete för VA-projekt?

Framkomligheten och tillträde till den egna fastigheten diskuteras ofta vid grävarbeten för VA-projekt. Vad har man till exempel för rättigheter när det gäller elbilsladdning...
Röd stuga i solsken

Avloppsanläggningen avviker från tillståndet – hur är det då med rättskraft, MSA, mm?

Frågan handlar om juridiken när avloppsanläggningen inte är lagd enligt tillståndet. Advokat Johanna Lindqvist svarar på fyra delfrågor om rättskraft, miljösanktionsavgift, ej färdigställda anläggningar...

Kan VA-huvudmannen säga nej till utsläpp av smältvatten från snödeponi?

En ny snötipp ska anläggas inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten och förväntas leda till ökad risk för översvämning och föroreningar. Vilka möjligheter har VA-huvudmannen...
kvinna ligger bakåtlutad i frisörs tvättställ, händer masserar in lödder i hennes blöta hår.

Är det lämpligt att ansluta en frisörsalong till en infiltration?

Tre hushåll och en frisörsalong planerar att dela på en avloppsanläggning. VVS-Fabrikanterna svarar att det går bra att ansluta salongen ihop med hushållen till...
Tre röda stugor på en väldigt liten ö, omgiven av isflak.

Krävs beslut om avgiften när vi har fast avgift för ansökan?

Frågeställaren undrar om det är rätt att skriva en beslutspunkt i avloppstillståndet om avgiften för tillståndet. Miljöjurist Jonas Christensen svarar att taxan för ett...

Hur ska vi hantera avloppet till en tillfällig byggbod?

En byggbod ska stå uppställd några månader och en sluten tank för WC-vatten ska kopplas dit. Maria Hübinette, Kungälvs kommun, svarar att när det...

Finns det någon praxis vad gäller nivå i recipienten som dagvattensystemet ska utformas efter?

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, besvarar ett antal följdfrågor på ett tidigare svar om VA-huvudmannens ansvar när vatten från recipient orsakar översvämningsskada genom att tryckas...

Arsenik i dricksvattnet – kommunens skyldighet att inrätta verksamhetsområde?

I ett område med privata dricksvattenbrunnar finns problem med arsenik från berggrunden. Är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde? Vattnet i en gemensam brunn har höga...

Förelägga kommunen att ta fram plan för dagvatten i befintlig bebyggelse utifrån etappmål?

Kan miljökontoret som tillsynsmyndighet förelägga kommunen som fastighetsägare att ta fram en kartläggning och handlingsplan för dagvatten i befintlig bebyggelse, utifrån regeringens etappmål för...

Senaste artiklarna