Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Gäller olagliga planbestämmelser i en lagakraftvunnen detaljplan?

Finns det några domstolsavgöranden vad gäller tillämpning av olagliga planbestämmelser i detaljplaner som vunnit laga kraft? Gästexpert Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark-...

Möjliggör 10 § i LAV olönsamma investeringar för att öka produktionen av förnyelsebar el?

Ger 10 § i lagen om allmänna vattentjänster stöd för olönsamma investeringar i syfte att öka produktionen av förnyelsebar el? Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat på...

Varför ska klorering ske efter UV-ljus vid beredning av dricksvatten?

Varför ska klorering ske efter UV-ljus vid beredning av dricksvatten i vattenverk? Gästexpert Stefan Sjögren, enhetschef Vattenverket i Örebro kommun förklarar vad som händer...

Tre frågor om betydande miljöpåverkan för vattentjänstplaner

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på tre frågor om strategiska miljöbedömningar och betydande miljöpåverkan i samband med framtagandet av kommunernas vattentjänstplaner. FRÅGA Den 20:e april...

Vilka faktorer påverkar reningen i en dagvattendamm utan strypt utlopp?

Thomas Larm, specialist inom dagvatten vid StormTac, reder ut begreppen reglervolym och reningsvolym i dagvatten- och recipientmodellen StormTac och förklarar vilka parametrar som påverkar...

Kan diket betraktas som en ledning för att åstadkomma ett servitutsavtal?

Anders Eckerstig, Torkel Öste Fastighetskonsulter, reder ut om det är möjligt att utifrån ledningsrättslagen skydda ett dike genom att i ett avtal betrakta det...

När kan vi börja fakturera de fasta brukningsavgifterna?

VA-guidens juridikexpert Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågan om när VA-bolaget kan börja fakturera för de fasta brukningsavgifterna. FRÅGA När en ny fastighet ska...

Kan fastighetsägare vägra anslutning av dagvatten från ny detaljplan som leds genom fastigheten?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågor om en ny detaljplan där dagvatten från den nya planen behöver ledas genom en nedströms liggande enskild...
fosfor filter material

När slutar använt fosforfiltermaterial att vara avfall? Och vem får ta hand om det?

För att ett avfall ska sluta klassas som ett avfall krävs att det genomgått ett återvinningsförfarande, berättar Jenny Westin från Avfall Sverige. Fastighetsägaren kan...

Måste vi skriva in i våra beslut att vi kommer att ansöka om inskrivning i fastighetsregistret?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson svarar att tillsynsmyndigheten inte måste underrätta fastighetsägaren om inskrivning av beslut i fastighetsregistret, men att det är bra att göra det...

Senaste artiklarna