VA-guidens nyhetsbrev

Som medlem hos VA-guiden får du regelbundna utskick i form av e-post. Vi har en två varianter, medlemsnytt och stora nyhetsbrev.

Medlemsnytt

Dessa utskick skickas till dig som medlem i VA-guiden ca en gång per månad. Vi uppdaterar dig om aktuella inlägg och händelser utifrån respektive område.

  • Medlemmar inom små avlopp (Avloppsguiden) får utskick om små avlopp.
  • Medlemmar inom dagvatten (Dagvattenguiden) får utskick om dagvatten.
  • Medlemmar inom va-planering (VA-planeringsguiden) får utskick om va-planering.

Om du nyttjar flera guider får du alltså olika medlemsbrev. För att kunna ta del av inläggen som medlemsbreven tipsar om behöver du ha login.

Om du är medlem men inte får utskicken till medlemmarna vill vi att du kontaktar oss!
Hör av dig till Emmelie Lagemyr, medlemsansvarig.

Stora nyhetsbrev

Dessa brev skickas inte lika ofta som Medlemsnytt. Nyhetsbreven är öppna, kräver inte login, och alla kan anmäla sig till det.

Prenumerera på:

Avloppsguidens nyhetsbrev

Dagvattenguidens nyhetsbrev

VA-planeringsguidens nyhetsbrev

Under 2018 kommer dessa att slås samman till ett nyhetsbrev för VA-guiden.