Start Dagvatten Klimatanpassning

Klimatanpassning

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör dagvatten och klimatanpassning, exempelvis hantering av skyfalls- och översvämningsproblematik.

Svenska villaägare drabbade av naturskador för 3,3 miljarder kronor

Enligt en ny sammanställning av naturskador de senaste fem åren har 50 000 villor i Sverige drabbats av så pass allvarliga naturskador att villaägare...

Vetenskapsradion Klotet lyfter vinterns översvämningar i Skåne

I Vetenskapsradion Klotets senaste avsnitt diskuteras hur beredskapen för översvämningar egentligen ser ut i Sveriges sydligaste landskap. Medverkande är bland annat Sofie Storbjörk, forskare i klimatanpassning vid Linköpings...

Dansk innovation skyddar mot både översvämning och buller

Forskare vid Köpenhamns universitet har utvecklat en vertikal dagvattenåtgärd kallad ”den gröna klimatskärmen”, vars syfte är att omhänderta avrinning från tak i urbana miljöer....

Vägledning till bostadsbolag om klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd

En ny vägledning framtagen inom det Vinnovafinansierade dagvattenprojektet SODA ger tips och råd till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med att klimatanpassa sitt befintliga...

Pilotprojekt för multifunktionella skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse

Under ett seminarium den 17 oktober presenterades resultaten från projektet Multifunktionell Klimatanpassning i Samverkan (MuKliS). Ett av resultaten som redovisades var Stockholm stads arbete...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna