Skyfallet kommer

Göteborg Kretslopp och Vatten har samarbetat med stadsbyggnadskontoret för att ta fram en ny film som ska sprida medvetenhet om extremväder. Se en simulering över hur Linnégatan i Göteborg svämmar över när skyfallet kommer.

I och med klimatförändringen förväntas skyfall bli en allt vanligare företeelse. I ett försök att uppmärksamma samhällsriskerna med kraftiga regn har Göteborg Kretslopp och Vatten tillsammans med samhällsbyggnadskontoret tagit fram en film som skildrar vad som händer i staden vid ett skyfall, men också vilka åtgärder som kan vidtas för att minska effekten av regnen.

Filmen lyfts fram i en intervju med Andreas Severinsson, tf avdelningschef på Kretslopp och vattens avdelning för utveckling och projekt, i Göteborgs stads egen tidning Vårt Göteborg (12/2), .

Skyfallssäkra staden

I intervjun diskuteras vilka konkreta åtgärder som staden ska vidta för att skyfallssäkra staden, bl a att sänka delar av befintliga parker, där vatten kan få bli stående utan att orsaka översvämningsskador. Stensättning av gatukanter och invallning är andra åtgärder som ska leda vattnet till rätt plats.

Samtidigt är situationen i Göteborg och många andra städer i södra och västra Sverige extra komplex eftersom risken för översvämningar kommer från flera håll. Utöver översvämningar till följd av kraftiga regn utgör även stigande vattennivåer i hav och älvar en risk som kräver planering.

En annan aspekt som Andreas Severinsson lyfter fram i intervjun är att vikten av ett delat ansvar för skyfallsfrågan och att ingen enskild aktör klarar av att lösa problematiken helt själv. Regnet faller där det faller oavsett om det är kommunal eller privat mark.

Läs mer: Vårt Göteborg (12/2): Ny film ska sprida medvetenhet om extremväder


Relaterat:

Världens bästa stad när det regnar
Vatten i Göteborg – Perspektiv från beställare och konsult (Vatten Avlopp Kretslopp 2019)