Ta del av expertsvar, omvärldsbevakning, andras erfarenheter och dokument om VA-planering.
Allt för en enklare vardag.

Nyheter

Vi välkomnar en ny jurist till expertpanelen

Nu har vi ytterligare en jurist i VA-guidens expertpanel: Kristina Ståhl-Gustafsson. Kristina har nästan 30 års erfarenhet av arbete med miljöjuridiska frågor. Hon kommer...

MACRO 3 – summering från slutseminarium

Den 8 december arrangerades slutseminarium i projektet MAt i Cirkulära RObusta System 3 (MACRO) i Stockholm. Under en intensiv och inspirerande dag fick deltagarna...

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens olika VA-planeringsdokument och förtydligar vilka skyfallsfrågor som måste finnas...

Specifika slamspridningsplatser ska rapporteras in i miljörapporter

Från och med 2024 ska alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk som omfattas redovisa specifikt på vilken jordbruksmark som reningsverkets slam sprids på. Redovisningen ska ske i...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande – utredningstiden förlängs till augusti

I VA- och samhällsbyggnadsbranschen väntar man med spänning på vad som kommer fram i Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Nu får...

Fråga Experten

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens...

Expertpanelen för dagvatten, kretslopp och VA-planering på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som...

Lösa dricksvattenbristfrågor på en ö med miljöbalken eller LAV?

I frågeställarens kommun är det problem med vattenbrist på en mindre skärgårdsö. Den mest ekonomiska...

Publikationer

Filmer

Välkommen

VA-guidens kunskapsbank om VA-planering.
Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.

Marie Strand
Marie Strand

redaktör VA-planering
018-10 57 01
marie.strand@vaguiden.se

Rasmus Elleby
redaktör dagvatten/VA-planering
018-18 59 91
rasmus.elleby@vaguiden.se

Utvalda

Kretsloppsnätverket

Här hittar du Va-guidens nätverk om kretslopp, en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan alla som jobbar med kretsloppsfrågor.
Till sidan för nätverket

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Utbildningar