Här hittar du allt som tidigare fanns på VA-planeringsguidens medlemssidor. Nyheter, rapporter och expertsvar. Ta del av projekt och erfarenheter. Allt för en enklare vardag.

Nyheter

VA-taxornas utveckling för 2019 – Svenskt Vatten sammanfattar

Om inte ett trendbrott för utvecklingen av kommunernas VA-taxor sker, dvs att kommunerna ökar sina VA-taxor är det många kommuner som i framtiden inte...

Dags att anmäla sig till Nätverksträff om VA-rådgivning – 7/11 i Norrtälje

Varmt välkommen till Nätverksträff om VA-rådgivning den 7 november i Norrtälje! Nu är programmet färdigt och anmälan öppen till träffen så skynda att anmäla...

Lösenordsskyddad: Lösenordsskyddad: Kurswebb – Kommunal va-planering och va-juridik i Västerås 9 oktober

Här samlar vi underlag till utbildningen i Kommunal va-planering och va-juridik den 9 oktober i Västerås. Kurswebben kommer att uppdateras allteftersom.Ladda ned åhörarkopior till...

En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt

En handbok för den som vill lära sig mer hur man får till en systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar av va-projekt...

”Vänersborgsdomen” har vunnit laga kraft- befrielse från avgiftsskyldighet till kommunala va-nätet

”Vänersborgsdomen” som medger befrielse från att betala avgift till det allmänna VA-nätet har vunnit laga kraft. Kommunen har valt att inte överklaga domen.VA-guiden...

Fråga Experten

Gemensamhetsanläggningar och utreda ovidkommande vatten – hur göra juridiskt?

Bakgrund: I min kommun har vi två gemensamhetsanläggningar som ägs och driftas av ett större...

Ansluta fler fastigheter till gemensamhetsanläggning – övergångsbestämmelser och tillstånd?

Fråga: I vår kommun har vi ett antal lite större gemensamma anläggningar. Ibland vill dessa...

Finns det jämförande verktyg för strategiska investeringsbeslut? – Expertsvar

Fråga: Vi har internt tagit fram en mall i Excel för att beräkna livscykelkostnad för...

Publikationer

Välkommen till nya webben

För dig som arbetar med va-planering. Här hittar du allt som tidigare fanns på va-planeringsguidens medlemssidor. Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.

Marie Strand
Marie Strand

redaktör va-planering
018-10 57 01
marie.strand@vaguiden.se

Utvalda

Va-rådgivningsnätverket

Här hittar du VA-guidens va-rådgivningsnätverk, en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan va-rådgivare och kommuner som har eller är intresserade av va-rådgivning. Till sidan för nätverket

Kretsloppsnätverket

Här hittar du Va-guidens nätverk om kretslopp, en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan alla som jobbar med kretsloppsfrågor. Till sidan för nätverket

Utbildningar

7 november – Nätverksträff om VA-rådgivning

Nu är det dags för en nätverksträff för alla er som är intresserade av VA-rådgivning eller redan aktivt arbetar med VA-rådgivning. Den här träffen riktar...

21 november, Dagvattenanläggningar på bjälklag i Stockholm

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag.Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och...

4-5 december, Juridik och teknik för små avlopp i Uppsala

Två utbildningsdagar med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli bättre på att...

VA-guidens kalender

Vi bevakar och uppdaterar kalendern med viktiga datum och evenemang för dig som arbetar inom VA-branschen.
Till Kalendern

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Följ oss

141GillarGilla
509FöljareFölj
137PrenumeranterPrenumerera