Här hittar du allt som tidigare fanns på VA-planeringsguidens medlemssidor. Nyheter, rapporter och expertsvar. Ta del av projekt och erfarenheter. Allt för en enklare vardag.

Nyheter

Redaktören rekommenderar #3 va-planering: Informationen varierar om kommunala va-lån

Här kan du passa på att läsa om vad som gäller vid kommunala va-lån som regleras i § 36 i Lagen om allmänna vattentjänster...

Redaktören rekommenderar #2 va-planering: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering A till H

Här kommer första delen i VA-guidens länksammanställning över Sveriges kommuners publicerade va-planeringsdokument. I det här inlägget hittar du kommunerna A till H. Perfekt sommarläsning och...

Redaktören rekommenderar #1 va-planering: Tips och råd när du söker på vaguiden.se

Under sommarens onsdagar och fredagar fram till 9 augusti passar VA-guiden på att lyfta fram några av de populäraste va-planeringsinläggen från det senaste året...

Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk ska förbättras med nationellt projekt

Planerar ni för hösten och behöver uppdatera er organisation om provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk? Miljösamverkan Sverige har ett nystartat nationellt tillsynsprojekt kring frågorna. Projektet...

Vatten- och avloppsfrågor i Almedalen 2019

Som vanligt har vatten- och avloppsfrågorna varit på tapeten under Almedalsveckan - om än kanske lite mindre än tidigare år? Vill du ha koll...

Fråga Experten

Gemensamhetsanläggningar och utreda ovidkommande vatten – hur göra juridiskt?

Bakgrund: I min kommun har vi två gemensamhetsanläggningar som ägs och driftas av ett större...

Ansluta fler fastigheter till gemensamhetsanläggning – övergångsbestämmelser och tillstånd?

Fråga: I vår kommun har vi ett antal lite större gemensamma anläggningar. Ibland vill dessa...

Finns det jämförande verktyg för strategiska investeringsbeslut? – Expertsvar

Fråga: Vi har internt tagit fram en mall i Excel för att beräkna livscykelkostnad för...

Publikationer

Välkommen till nya webben

För dig som arbetar med va-planering. Här hittar du allt som tidigare fanns på va-planeringsguidens medlemssidor. Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.

Marie Strand
Marie Strand

redaktör va-planering
018-10 57 01
marie.strand@vaguiden.se

Utvalda

Va-rådgivningsnätverket

Här hittar du VA-guidens va-rådgivningsnätverk, en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan va-rådgivare och kommuner som har eller är intresserade av va-rådgivning. Till sidan för nätverket

Kretsloppsnätverket

Här hittar du Va-guidens nätverk om kretslopp, en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan alla som jobbar med kretsloppsfrågor. Till sidan för nätverket

Utbildningar

3-4 september, Juridik och teknik för dagvatten i Uppsala

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen...

5 september, Nätverksträff om va-rådgivning

Nu är det dags för en nätverksträff för alla er som är intresserade av va-rådgivning eller redan aktivt arbetar med va-rådgivning. Vik en heldag...

9 oktober, Kommunal va-planering och va-juridik i Västerås

Arbetar du eller din organisation med va-planeringsfrågor och ska göra en va-plan eller uppdatera den gamla? Behöver ni ökad kunskap och inspiration om hur...

21 november, Dagvattenanläggningar på bjälklag i Stockholm

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag. Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och...

VA-guidens kalender

Vi bevakar och uppdaterar kalendern med viktiga datum och evenemang för dig som arbetar inom VA-branschen.
Till Kalendern

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Följ oss

131GillarGilla
509FöljareFölj
128PrenumeranterPrenumerera