Vatten Avlopp Kretslopp, den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp för alla som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter, teknikleverantörer och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna från VA-Sverige.

På konferensen ges besökarna en överblick över produktutbudet och chans att jämföra olika konkurrerande alternativ och varianter inom små avlopp, pumpar, dagvatten och rör, ledningar med mera. Snabba svar, lättillgänglig information och personlig kontakt ger ett bra informationsunderlag.

Angelägna frågor

Frågor om avlopp, dagvatten och VA-planering hamnar sällan överst på Sveriges miljöagenda. Kanske tas vatten och avlopp för givet? För husägare som måste ordna eget vatten och avlopp är det en stor fråga. De senaste åren har vi sett hur frågor om dagvatten och VA-planering blivit akuta på grund av både torka och kraftiga regn, utbrott av smittspridning och andra oönskade ämnen i dricksvattnet. På lång sikt måste samhället ta tillvara näringen i avloppen för att skona vattendragen och för att gödsla åkern. Hur ser vägen dit ut? För att skydda miljö, människors hälsa och plånboken, såväl det offentligas som privatpersonens, gäller det att tänka efter före. Därför finns mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp!

Vatten Avlopp Kretslopp arrangeras av VA-guiden.

VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering, både inom kommun, myndighet eller privat verksamhet. VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. På VA-guiden hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Tidigare år

Samarbetspartners 2025

Logotyp Uppsala Vatten och Avfall

Aktuellt

Konferensens nyhetsbrev