Resultat från dagvattenprojektet SODA

Nedan kan du ta del av resultat som tagits fram inom det Vinnovafinansierade projektet Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA). Sidan uppdateras löpande med nya resultat.

Tryck på respektive rapport för att ladda hem den i pdf-format.

Tillbaka till projekthemsidan

Blågrön dagvattensamordnare

Identifiering av ny roll och framtagande av kurspaket

Multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUD:s

En kortfattad beskrivning av konceptet med MUD:s på kvartersmark

Framgångsfaktorer för MUDs

Identifiering av framgångsfaktorer för att åstadkomma multifunktionella urbana dagvattenåtgärder på kvartersmark

Hur utformar vi attraktiva innegårdar för alla?

Normkreativ Innovationsövning med fokus på dagvatten – metod och genomförande

Hållbarhetsanalys av dagvattenhantering i Sydöstra Stadsdelarna

Multikriterieanalys som dialogverktyg och metod för val av hållbara dagvattenåtgärder

Hållbarhetsanalys av dagvattenhantering i Östra Kvarteret Tegelbruket

Multikriterieanalys som dialogverktyg och metod för val av hållbara dagvattenåtgärder

Några steg mot en bättre planering för hållbar dagvattenhantering

Låsningar och lösningar i planprocessen vid nybyggnation

Samverkan för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark

Utsikter och fallgropar för ökad interaktion mellan kommuner och fastighetsägare

Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor

En studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala

Fallstudier inom projektet SODA – Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark

En sammanställning över projektets fallstudier och referensanläggningar

Utveckling av innovativ dagvattenteknik

Fokus på återanvändning av dagvatten

Klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd

Vägledning riktad till bostadsbolag

Policyguide för att möjliggöra innovativ hållbar dagvattenhantering på kvartersmark


Processkartläggning och processdesign för hållbar dagvattenhantering


bild