Va-planer

Här samlar vi olika exempel på va-planer från kommuner runt om i landet.

Välkommen Hässleholm, ny medlem på va-planering och dagvatten

VA-guiden hälsar välkommen till Hässleholms kommun, en av våra nyaste medlemmar in på dagvatten och va-planering. Vi har pratat med Jonas Sjögren, GIS-ingenjör i...

Örebro kommun föreslår ny utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

Örebro kommun beslutade 2014 om en tioårig utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse. Örebro har vuxit kraftigt och utbyggnaden av vatten...

Reflektioner från VA-guidens utbildning om 6§ LAV den 12:e september 2017

  Den 12:e september genomförde VA-planeringsguiden en utbildning om §6 LAV och kommunens skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Dagen innehöll aktuella kommuncase från Falun, Trosa och...

Linköping, va-planering

Linköpings kommun har tagit fram tre dokument i sitt arbete med VA-planering som väntar på politiskt beslut under våren 2017. VA-policy, riktlinjer för vatten...

Östersunds kommun, Plan för vatten och avloppsförsörjning

Från sammanfattningen Det goda vattnet är avgörande för vår överlevnad. Det har varit utgångspunkten för arbetet med vattenplanen. Kommunen har inhämtat information och kunskap om...

Publikationer

Fråga experten

Senaste artiklarna