Knivsta kommun va-plan och strategi för vatten och avlopp

VA-planen tydliggör kommunens arbete med vattenförsörjning och avlopps-hantering inom kommunen samt för invånare och andra aktörer, och samlar det strategiska arbetet med vatten och avlopp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.