Start Taggar VA-planering

Tagg: VA-planering

Hantering av synpunkter som kommer in under samråd och granskning av vattentjänstplanen?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågorna: Vilken förvaltning beslutar om behovet av VA kan tillgodoses via en enskild anläggning och när i...

Reviderad handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Handboken om strategisk kommunal vattenplanering som kom 2018 har reviderats igen. Uppdateringar har gjorts kring ny lagstiftning och en ny del har tagits fram som...

Enkät: Har ni ett bra samarbete mellan planenheten och VA-organisationen?

Både VA-planerings- och samhällsbyggnadsprocessen gynnas av att man har ett tätt samarbete inom kommunen. Dela gärna med dig av goda kommunexempel i vår enkät...

Vill du delta i Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten 2024?

Det finns en rad möjligheter, utmaningar och frågor kopplade till enskild  dricksvattenförsörjning, exempelvis kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, hantering av omvandlingsområden,...

Mät smart och målmedvetet för att få syn på kommunala vattentjuvar

Hur mycket vatten förbrukar en kommuns olika verksamheter? Det är något man har tittat närmare på i ett SVU-projekt lett av forskningsinstitutet RISE. Projektidén...

Sammanställning av enkätsvar: Har ni en VA-strateg i organisationen?

Hur gör kommuner och VA-bolag med den strategiska VA-planeringen? Finns det en uttalad VA-strateg i organisationen? Vi ställde ett par snabba frågor till våra...

Återvinning av avloppsvatten – en nulägesbeskrivning ur ett europeiskt perspektiv

Hur långt länderna i Europa kommit vad gäller återvinning av avloppsvatten varierar mycket, trots att listan med drivkrafter är lång. Det visar en enkätundersökning...

Vattentjänstplanen i Örebro är en plan för alla

I Örebro kommun antog man sin vattentjänstplan innan årsskiftet. Cajsa Törnmarck, kommunens projektledare förklarar att starkt samarbete och bred förankring inom organisationen har bidragit...

Antagen vattentjänstplan för Ludvika kommun

Nu har vattentjänstplanen för Ludvika kommun blivit antagen och ska vara en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen. För att organisera, anpassa...

Umeå kommuns vattentjänstplan är nu beslutad

På årets sista sammanträde för kommunfullmäktige, den 18 december 2023, antogs den nya vattentjänstplanen för Umeå kommun. Den kommer utgöra en viktig del i...

Senaste artiklarna