Antagen vattentjänstplan för Ludvika kommun

Nu har vattentjänstplanen för Ludvika kommun blivit antagen och ska vara en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen. För att för att planera, samordna och följa upp vattentjänstplanen ska kommunen inrätta en VA-grupp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.