Start Taggar Vattentjänstplan

Tagg: Vattentjänstplan

Finns det bidrag att söka för att ta fram en vattentjänstplan?

Malin Ljungdahl från Tyréns, vår nya VA-planeringsexpert i Fråga experten, ger svar på om det finns något ekonomiskt stöd eller bidrag att söka för...

Uppdaterat expertsvar om strategiska miljöbedömningar i vattentjänstplaner

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl har fördjupat sig ytterligare en detaljnivå i ett tidigare expertsvar från december 2022. Svaret handlar om strategiska miljöbedömningar i...

Vattentjänstplaner och strategisk miljöbedömning

Frågorna om strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner är många. Nu har Svenskt Vatten uppdaterat sin vägledning för framtagande av vattentjänstplaner med förtydliganden om strategiska miljöbedömningar. Under...

Utan utsvävningar i Uppsalas vattentjänstplan

Den 1 februari berättade Maria Broström från Uppsala Vatten och Maria Grauers från NoVA-kontult om arbetet med Uppsalas vattentjänstplan. VA-guiden har sammanfattat delar...

Ingen vattentjänstplan innan 1 januari 2024 – vad händer då?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl går igenom fördelarna för kommunerna att ha en vattentjänstplan men också att det saknas sanktioner enligt Lagen om allmänna...

Tidsbrist påverkar kommunernas arbete med vattentjänstplaner

Hinner kommunerna att ta fram en vattentjänstplan innan årsskiftet? Tidsbristen är påtaglig även om de har en tidigare VA-plan att utgå ifrån. Marie Albinsson,...

20 april, Juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner, webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar i samband med kommunala vattentjänstplaner. Johanna Lindqvist, miljörättsadvokat från Advokatfirman Lindahl kommer...

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens olika VA-planeringsdokument och förtydligar vilka skyfallsfrågor som måste finnas...

Svenskt Vattens vägledning vid framtagande av vattentjänstplan – komplettering av VA-plan

Varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan antagen av kommunfullmäktige innan 1 januari 2024 enligt nya lagkrav i lagen om allmänna vattentjänster. Vägledningsbehovet är...

När ska vi göra en strategisk miljöbedömning för vår vattentjänstplan?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl förklarar ur ett juridiskt perspektiv om olika reglers samverkan kring när strategiska miljöbedömningar ska göras för de nya vattentjänstplanerna.  Detta...

Senaste artiklarna