VA-guiden Sverige AB
Org.nummer: 556743-9509
Växel: 0583- 405 00

Vi har kontor i Skyllberg och Uppsala

EKONOMI & FÖRSÄLJNING

Fakturaadress och adress till försäljning:
VA-guiden AB
Brukskontoret
694 99 Skyllberg

REDAKTION

Adress till våra redaktörer och VD:
VA-guiden AB
Östra Ågatan 53, 4 tr
753 22 Uppsala

Emmelie Lagemyr
Emmelie Lagemyr
Elin Jansson
Annonsering och utbildningssamordning
Carina Jonsson
Annonsering gräventreprenörer
Björn Eriksson
Björn Eriksson
Katarina Knutsson
Katarina Knutsson
Mathias Hultberg
Mathias Hultberg
Marie Strand
Marie Strand
Jenny Franck
Vilhelm Feltelius
Vilhelm Feltelius
Moa Lorin
Moa Lorin
Rasmus Elleby