VA-guiden Sverige AB
Org.nummer: 556743-9509
Växel: 0583- 405 00

Vi har kontor i Skyllberg och Uppsala

EKONOMI & FÖRSÄLJNING

Fakturaadress och adress till försäljning:
VA-guiden AB
Brukskontoret
694 99 Skyllberg

REDAKTION

Adress till våra redaktörer och VD:
VA-guiden AB
Östra Ågatan 53, 4 tr
753 22 Uppsala

Emmelie Lagemyr
Emmelie Lagemyr
Elin Jansson
Elin Jansson
Annonsering och utbildningssamordning
Carina Jonsson
Annonsering gräventreprenörer
Björn Eriksson
Katarina Knutsson
Mathias Hultberg
Rasmus Elleby
Redaktör dagvatten/ VA-planering
Marie Strand
Vilhelm Feltelius