Avloppslistan

Syftet med Avloppslistan är att underlätta och stimulera erfarenhets- och informationsutbyte om små avlopp mellan kommuner samt mellan kommuner och övriga myndigheter med ansvar för tillsynsvägledning.

Scrolla ner för att läsa listans regler och om vad VA-guiden gör med Avloppslistan.

Avloppslistan
Klicka för samtliga inlägg

VA-guiden sammanställer inläggen månadsvis. Det krävs login för att öppna inläggen. Till sammanställningarna från Avloppslistan

Fyll i anmälningsformuläret nedan för att anmäla dig till Avloppslistan.

Avloppslistan

Lägg gärna till Avloppslistans e-postadress som betrodd avsändare i din mejlkorg. E-postadressen ser du när du börjat få inläggen från listan.
Såhär kan du lägga till en avsändare som betrodd i Outlook

Regler

För ett maximalt utnyttjande av listan vill vi att du som skickar ett inlägg till Avloppslistan iakttar följande:

 • Avloppslistan är öppen för personer som arbetar på en myndighet med tillsyn av små avlopp samt relevant tillsynsvägledning.
 • Inläggen bör vara av allmänt intresse. Observera att även mycket specifika frågor naturligtvis kan uppfylla detta. Riktade personliga frågor, synpunkter eller andra kommentarer som saknar allmängiltighet bör skickas direkt till personen i fråga och inte via Avloppslistan.
 • Skicka inga bifogade dokument till Avloppslistan. Klistra istället in informationen direkt i brevet, ange länk där informationen kan hämtas eller låt intresserade ta kontakt för att få informationen.
 • Inläggen får inte innehålla direkt reklam för en speciell vara eller tjänst.
 • Inga inlägg som kan uppfattas kränkande med avseende på ras, kön eller religion accepteras.
 • VA-guiden förbehåller sig rätten att ta bort personer från Avloppslistan som inte följer dessa regler.

Observera att administrationen av Avloppslistan innebär att VA-guiden accepterar eller avvisar inläggen. Den huvudsakliga anledningen till detta förfarande är att undvika att automatiska svarsmeddelanden skickas ut till listan men också för att granska att reglerna ovan följs. Detta innebär att det tar en stund innan inlägget når mottagarna på listan.

Detta gör VA-guiden med inläggen från Avloppslistan

 • VA-guidens redaktion deltar på listan som moderatorer och diskussionspartners.
 • Inläggen sparas och läggs ut i månadsvisa sammanställningar på VA-guidens medlemssidor. I sammanställningarna visas inläggen anonymt, utan skribentens namn eller e-postadress. Även uppgifter om namn på specifika kommuner eller platser tas bort.
 • När en speciell produkt nämns i diskussionen kommer berörda företag att ges möjlighet att bemöta påståenden, om VA-guiden bedömer att företaget bör har intresse av det. Författarens identitet förmedlas inte till företagen.
 • När en produkt diskuteras kan en sammanställning av alla diskussioner gällande produkten läggas ut på medlemssidorna, även dessa är anonyma.
 • Sammandrag av diskussioner som är intressanta för en större del av avloppsbranschen kan komma att publiceras på öppna webbsidor. I dessa sammandrag kommer inte författarens identitet eller detaljer som kan identifiera ärenden att finnas med.

För frågor om Avloppslistan mejla gärna på adressen info@vaguiden.se.

Kontaktuppgifter till alla på VA-guiden