Avloppslistans e-postnätverk

Syftet med Avloppslistan är att underlätta och stimulera erfarenhets- och informationsutbyte om små avlopp mellan kommuner samt mellan kommuner och övriga myndigheter med ansvar för tillsynsvägledning.

Avloppslistan är öppen för personer som arbetar på en myndighet med tillsyn av små avlopp samt relevant tillsynsvägledning. VA-guidens redaktion deltar som moderatorer och diskussionspartners.

När du anmält att du vill vara med och blivit tillagd till listan får du instruktioner för hur du gör inlägg.

För ett maximalt utnyttjande av listan vill vi att du som skickar ett inlägg till Avloppslistan iakttar följande:

  • Inläggen bör vara av allmänt intresse. Observera att även mycket specifika frågor naturligtvis kan uppfylla detta. Riktade personliga frågor, synpunkter eller andra kommentarer som saknar allmängiltighet bör skickas direkt till personen i fråga och inte via Avloppslistan.
  • Skicka inga bifogade dokument till Avloppslistan. Klistra istället in informationen direkt i brevet, ange länk där informationen kan hämtas eller låt intresserade ta kontakt för att få informationen.
  • Om en speciell produkt nämns i diskussionen kommer berörda företag att ges möjlighet att bemöta påståenden gällande deras produkt. Författarens identitet förmedlas inte till företagen.
  • Sammandrag av diskussioner som är intressanta för en större del av avloppsbranschen kan komma att publiceras av VA-guiden. I dessa sammandrag kommer inte författarens identitet eller detaljer som kan identifiera ärenden att finnas med.
  • Inläggen får inte innehålla direkt reklam för en speciell vara eller tjänst.
  • Inga inlägg som kan uppfattas kränkande med avseende på ras, kön eller religion accepteras.
  • VA-guiden förbehåller sig rätten att ta bort personer från Avloppslistan som inte följer dessa regler.
  • Observera att administrationen av Avloppslistan medför att inläggen går via en modereringsprocess där administratören måste acceptera eller avvisa inläggen. Den huvudsakliga anledningen till detta förfarande är att undvika att automatiska svarsmeddelanden skickas ut till listan men också för att granska att reglerna ovan följs. Detta innebär också att en viss fördröjning kan uppstå innan inlägget når mottagarna Avloppslistan. Moderering och utskick på listan sker vanligen mellan kl 06.30-10.30 mån-fre.

Kontakt

Anmäl dig till Avloppslistan

Avloppslistan