Avloppslistan

AvloppslistanAvloppslistan är till för dig som är medlem i VA-guiden små avlopp och arbetar inom kommunal eller statlig verksamhet. Här kan du ställa frågor, utbyta erfarenheter och diskutera ämnen kopplade till små avlopp.

VA-guiden sammanställer inläggen månadsvis. Det krävs login för att öppna inläggen.
Till sammanställningarna från Avloppslistan

Om du loggar in visas de tjänster du har tillgång på Min sida och fliken Medlemskap.
Scrolla ner för att läsa listans regler och om hur VA-guiden hanterar Avloppslistan. Från och med 30/8 2021 har listan en ny e-postadress. I sidfoten på meddelandena från Avloppslistan framgår det hur du gör inlägg. För frågor om Avloppslistan mejla gärna på adressen info@vaguiden.se

För att kunna hantera din anmälan till Avloppslistan, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

Fyll i anmälningsformuläret nedan för att anmäla dig till Avloppslistan.

Avloppslistan

Lägg gärna till Avloppslistans e-postadress som betrodd avsändare i din mejlkorg. E-postadressen ser du när du börjat få inläggen från listan.
Såhär kan du lägga till en avsändare som betrodd i Outlook

Regler

Avloppslistan är öppen för dig som är medlem i tjänsten VA-guiden Små avlopp.

För ett maximalt utnyttjande av listan vill vi att du som skickar ett inlägg till Avloppslistan iakttar följande:

  • Inläggen bör vara av allmänt intresse. Observera att även mycket specifika frågor naturligtvis kan uppfylla detta. Riktade personliga frågor, synpunkter eller andra kommentarer som saknar allmängiltighet bör skickas direkt till personen i fråga och inte via Avloppslistan.
  • Filer som till exempel pdf:er och bilder kan inte bifogas då vi publicerar ditt inlägg via Avloppslistan. En lösning är att du bifogar filen eller filerna i ditt mejl till listan. Då lägger VA-guiden de bifogade filerna på en webbsida och infogar en länk till webbsidan i inlägget innan det publiceras via Avloppslistan.
  • Inläggen får inte innehålla direkt reklam för en speciell vara eller tjänst.
  • Inga inlägg som kan uppfattas kränkande med avseende på ras, kön eller religion accepteras.
  • VA-guiden förbehåller sig rätten att ta bort personer från Avloppslistan som inte följer dessa regler.

Observera att administrationen av Avloppslistan innebär att VA-guiden accepterar eller avvisar inläggen. Den huvudsakliga anledningen till detta förfarande är att undvika att automatiska svarsmeddelanden skickas ut till listan men också för att granska att reglerna ovan följs. Detta innebär att det tar en stund innan inlägget når mottagarna på listan.

Detta gör VA-guiden med inläggen från Avloppslistan

  • VA-guidens redaktion deltar på listan som moderatorer och diskussionspartners.
  • Inläggen sparas och läggs ut i månadsvisa sammanställningar på VA-guidens medlemssidor. I sammanställningarna visas inläggen anonymt, utan skribentens namn eller e-postadress. Även uppgifter om namn på specifika kommuner eller platser tas bort.
  • När en speciell produkt nämns i diskussionen kommer berörda företag att ges möjlighet att bemöta påståenden, om VA-guiden bedömer att företaget bör har intresse av det. Författarens identitet förmedlas inte till företagen.
  • När en produkt diskuteras kan en sammanställning av alla diskussioner gällande produkten läggas ut på medlemssidorna, även dessa är anonyma.
  • Sammandrag av diskussioner som är intressanta för en större del av avloppsbranschen kan komma att publiceras på öppna webbsidor. I dessa sammandrag kommer inte författarens identitet eller detaljer som kan identifiera ärenden att finnas med.

Kontaktuppgifter till alla på VA-guiden