Ta del av expertsvar, omvärldsbevakning, andras erfarenheter och dokument om dagvatten.
Allt för en enklare vardag.

Nyheter

13 september, Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet – webbinarium

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. Ett första steg på vägen är att skaffa sig kunskap om belastningen på respektive vattenförekomst....

Tätning av bäck i Uppsala ska hindra läckage av dagvattenföroreningar till grundvattnet

Just nu pågår arbete med att bredda och täta en bäck i området Ruddamms- och Geijersdalen i Uppsala, en bäck som avleder stora volymer...

Möjlighet att söka bidrag för naturolyckor

Nu finns möjlighet för kommuner att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden så som översvämning. Sista ansökningsdag är 1...

Dagvattenhantering för byggherrar

Ystad kommun har tagit fram en skrift med tips och råd om dagvattenhantering riktad till byggherrar. Skriften omfattar bland annat information om ansvarsdragning mellan...

Flödet av mikroplaster i urbana vatten

I det treåriga projektet FanpLESStic-Sea har forskare från länder runtom Östersjön samarbetat för att öka kunskapen om mikroplast och dess spridningsvägar. I ett av...

Fråga Experten

Är det lämpligt att nyttja en naturlig damm för dagvattenhantering och vem bör ansvara för driften?

Vem ansvarar för driften av en dagvattendamm, som ursprungligen varit en del av ett intilliggande...

Reglera rättigheten för underjordiskt magasin på kvartersmark i ett servitutsavtal?

Går det att se ett underjordiskt magasin som en form av ledning, där kommunen inte...

Fastighetsägare vill drifta underjordiskt magasin – är det att frånta VA-huvudmannen sitt ansvar?

Hur bör kommunen resonera när en fastighetsägare vill anlägga och drifta ett underjordiskt magasin inne...

Publikationer

Filmer

Välkommen

VA-guidens kunskapsbank om dagvatten.
Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.


Vilhelm Feltelius
redaktör dagvatten
018-10 57 03
vilhelm.feltelius@vaguiden.se

Rasmus Elleby
redaktör dagvatten/VA-planering
018-18 59 91
rasmus.elleby@vaguiden.se

Utvalda

Dagvattenlistan

En diskussionslista för dig som är medlem i VA-guiden och arbetar inom VA-organisation, kommun eller annan myndighet. Information om listan och anmälan

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Utbildningar

Följ oss

334GillarGilla
44FöljareFölj
328FöljareFölj
153PrenumeranterPrenumerera