Ta del av expertsvar, omvärldsbevakning, andras erfarenheter och dokument om dagvatten.
Allt för en enklare vardag.

Nyheter

Bild på en plankarta över en detaljplan där bland annat dagvattenhantering regleras.

Är det möjligt att reglera dagvattenhantering med planbestämmelse utan att precisera plats?

Byggherren vill helst undvika att låsa framtida byggnationer i en detaljplan med exempelvis prickmark och högsta-/lägstahöjder. Kan man säkerställa att det ska finnas utrymme...

Hur bör man tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvatten på allmän plats i planbeskrivningen?

En planbeskrivning ska bland annat redovisa vem som ska ansvara för utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. Hur tydlig behöver kommunen vara i...

Nya branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar

Naturvårdsverket har uppdaterat sin branschlista med information om olika branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar. Branscher som lagts till är till exempel krossning...

29 maj, Juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer, vem bär ansvaret? – webbinarium

VA-guiden i samarbete med Ekolagen Miljöjuridik bjuder in till ett webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer och hur ansvaret fördelas mellan olika...

Hur ska grönytor designas och driftas för att minska översvämningsrisken i städer?

Tyréns och Luleå tekniska universitet har i en studie utvärderat hur initial markmättnad, markpackning och jordtyp påverkar översvämningar i urbana miljöer. Resultatet visade bland...

Fråga Experten

Bild på en plankarta över en detaljplan där bland annat dagvattenhantering regleras.

Är det möjligt att reglera dagvattenhantering med planbestämmelse utan att precisera plats?

Byggherren vill helst undvika att låsa framtida byggnationer i en detaljplan med exempelvis prickmark och...

Hur bör man tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvatten på allmän plats i planbeskrivningen?

En planbeskrivning ska bland annat redovisa vem som ska ansvara för utbyggnad och drift av...

Har VA-huvudmannen något ansvar för tillfälligt uppträngande grundvatten inom en ny detaljplan?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om vem som bär ansvar för eventuella...

Publikationer

Filmer

Välkommen

VA-guidens kunskapsbank om dagvatten.
Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.

Vilhelm Feltelius
Vilhelm Feltelius
redaktör dagvatten
018-10 57 03
vilhelm.feltelius (at) vaguiden.se

Moa Lorin

Moa Lorin
redaktör dagvatten
018-751 30 42
moa.lorin (at) vaguiden.se

Rasmus Elleby
redaktör dagvatten
018-18 59 91
rasmus.elleby (at) vaguiden.se

Utvalda

Dagvattenlistan

En diskussionslista för dig som är medlem i VA-guiden och arbetar inom VA-organisation, kommun eller annan myndighet. Information om listan och anmälan

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Utbildningar