Ta del av expertsvar, omvärldsbevakning, andras erfarenheter och dokument om dagvatten.
Allt för en enklare vardag.

Nyheter

Hur ska kostnaderna för dagvattenanläggningar på allmän platsmark fördelas?

Hur ska kostnadsfördelningen ske mellan VA-kollektivet och huvudman för allmän plats när man passar på att göra dagvattenåtgärder på allmän platsmark? Agnes Larfeldt, Agnes...

Mindre pengar till klimatanpassningsåtgärder kommande år

De kommande åren kommer det att finnas mindre pengar för kommunerna att söka till åtgärder som ska förebygga översvämningar och andra naturolyckor. Regeringens budgetproposition...
fuktskada

Ska vi ta hänsyn till risk för fuktskada på huset vid prövning av avloppstillstånd?

Fråga: Vi har fått en ansökan om gemensam avloppsanläggning, fastigheten är ganska liten och fastighetsägaren ville helst lägga biomodul i trädgården mellan huset och...

Ansvaret för smältvatten från snöupplag på informell parkeringsplats?

Vem har ansvaret för avrinningen från en informell parkeringsplats som vintertid används som snöupplag? Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar. FRÅGA Problemet är att en...

Vilka krav på dagvatten kan ställas via markanvisningsavtal?

Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, besvarar fyra delfrågor om möjligheterna att ställa krav på fördröjning via markanvisningsavtal, bl a vad gäller nivån på...

Fråga Experten

Hur ska kostnaderna för dagvattenanläggningar på allmän platsmark fördelas?

Hur ska kostnadsfördelningen ske mellan VA-kollektivet och huvudman för allmän plats när man passar på...
fuktskada

Ska vi ta hänsyn till risk för fuktskada på huset vid prövning av avloppstillstånd?

Fråga: Vi har fått en ansökan om gemensam avloppsanläggning, fastigheten är ganska liten och fastighetsägaren...

Ansvaret för smältvatten från snöupplag på informell parkeringsplats?

Vem har ansvaret för avrinningen från en informell parkeringsplats som vintertid används som snöupplag? Jonas...

Publikationer

Filmer

Skyfallet kommer

Många bäckar små

Välkommen

VA-guidens kunskapsbank om dagvatten.
Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.


Vilhelm Feltelius
redaktör dagvatten
018-10 57 03
vilhelm.feltelius@vaguiden.se

Utvalda

Annonser

Utbildningar

5/11, webbinarium om bergkross och små avlopp

Avloppsguidens användarförening bjuder in dig som medlem i VA-guiden små avlopp till ett webbinarium om bergkross som ersättningsmaterial i markbaserade avloppsanläggningar. Vad är...

12/11, webbinarium – Så arbetar Kungsbacka med prövning av små avlopp

Kungsbacka har lång historik av att initiera och driva utvecklingsprojekt som rör handläggningen av små avlopp. Den 12 november berättar Erik Mattsson och Andrea...

19/11, webbinarium – att ställa krav på små avlopp med tillstånd enligt miljöbalken

Örebro har under sin tillsyn börjat hantera anläggningar från tidigt 2000-tal. En fråga som de funderat en hel del kring är då tillsynen leder...

1-2 december, Juridik och teknik för små avlopp – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till två utbildningsdagar på webben med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi hoppades på...

VA-guidens kalender

Vi bevakar och uppdaterar kalendern med viktiga datum och evenemang för dig som arbetar inom VA-branschen.
Till Kalendern

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Följ oss

331GillarGilla
509FöljareFölj
153PrenumeranterPrenumerera