Ta del av expertsvar, omvärldsbevakning, andras erfarenheter och dokument om dagvatten.
Allt för en enklare vardag.

Nyheter

Vetenskapsradion om att Tokyos enorma skyfallstunnlar inte längre räcker till

Det pågår ett skifte i japansk syn på hur översvämningar ska hanteras. I Tokyo räcker inte längre tekniska lösningar som skyfallstunnlar och vallar för...

Tillsynsvägledning om fordonstvättar från Naturvårdverket

Sedan februari 2024 finns en ny tillsynsvägledning från Naturvårdsverket om fordonstvättar. Den riktar sig till tillsynsmyndigheter som har tillsynen av fordonstvättar. Vägledningen listar bland annat...

Sundsvalls kommun satsar på samordnare för bättre dagvatten- och skyfallshantering

I Sundsvalls kommun har Linnéa Mothander påbörjat sin nya roll som VA- och dagvattensamordnare, en roll framtagen som en del av forskningsprojektet SODA. Tanken...

Vad vill du se på VAK 2025 i Uppsala?

Förberedelserna för VAK 2025 i Uppsala pågår för fullt. Var med och påverka innehållet i konferensen. Skicka gärna in dina tips och förslag på...

Svenska villaägare drabbade av naturskador för 3,3 miljarder kronor

Enligt en ny sammanställning av naturskador de senaste fem åren har 50 000 villor i Sverige drabbats av så pass allvarliga naturskador att villaägare...

Fråga Experten

Finns det någon praxis vad gäller nivå i recipienten som dagvattensystemet ska utformas efter?

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, besvarar ett antal följdfrågor på ett tidigare svar om VA-huvudmannens ansvar...

Förelägga kommunen att ta fram plan för dagvatten i befintlig bebyggelse utifrån etappmål?

Kan miljökontoret som tillsynsmyndighet förelägga kommunen som fastighetsägare att ta fram en kartläggning och handlingsplan...

VA-huvudmannens skyldighet att ordna en allmän dagvattenanläggning runtom en fastighet?

Har VA-huvudmannen någon skyldighet att anordna en allmän anläggning som kan ta emot dagvatten runtom...

Publikationer

Filmer

Välkommen

VA-guidens kunskapsbank om dagvatten.
Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.

Vilhelm Feltelius
Vilhelm Feltelius
redaktör dagvatten
018-10 57 03
vilhelm.feltelius (at) vaguiden.se

Moa Lorin
redaktör dagvatten
018-751 30 42
moa.lorin (at) vaguiden.se

Rasmus Elleby
redaktör dagvatten
018-18 59 91
rasmus.elleby (at) vaguiden.se

Utvalda

Dagvattenlistan

En diskussionslista för dig som är medlem i VA-guiden och arbetar inom VA-organisation, kommun eller annan myndighet. Information om listan och anmälan

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Utbildningar