Ta del av expertsvar, omvärldsbevakning, andras erfarenheter och dokument om dagvatten.
Allt för en enklare vardag.

Nyheter

Vikten av bra modelleringsverktyg för att förstå recipientens reningsbehov

Anna Wahlsten och Thomas Larm är dagvattenexperter på StormTac. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kommer de att utifrån en nyligen genomförd studie berätta om...

Vi välkomnar en ny jurist till expertpanelen

Nu har vi ytterligare en jurist i VA-guidens expertpanel: Kristina Ståhl-Gustafsson. Kristina har nästan 30 års erfarenhet av arbete med miljöjuridiska frågor. Hon kommer...

Ny programpunkt under VAK den 15 mars: Studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar

Nu finns möjlighet att under VAK 2023 anmäla sig till ett studiebesök till stadsdelen Mariastaden i Helsingborg. Under besöket får du lära dig mer...

Naturvårdsverket beviljar miljoner till två nya syntesprojekt om dagvatten

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tilldelas 1,5 miljoner kronor vardera av Naturvårdsverket för två nya forskningsprojekt om dagvatten. Projekten syftar till att analysera...

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens olika VA-planeringsdokument och förtydligar vilka skyfallsfrågor som måste finnas...

Fråga Experten

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens...

Hur påverkas reningseffekten i en oljeavskiljare vid större regn än vad den dimensionerats för?

Hur påverkas reningseffekten i en oljeavskiljare vid regn som överstiger den återkomsttid anläggningen har dimensionerats...

Expertpanelen för dagvatten, kretslopp och VA-planering på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som...

Publikationer

Filmer

Välkommen

VA-guidens kunskapsbank om dagvatten.
Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.


Vilhelm Feltelius
redaktör dagvatten
018-10 57 03
vilhelm.feltelius@vaguiden.se

Rasmus Elleby
redaktör dagvatten/VA-planering
018-18 59 91
rasmus.elleby@vaguiden.se

Utvalda

Dagvattenlistan

En diskussionslista för dig som är medlem i VA-guiden och arbetar inom VA-organisation, kommun eller annan myndighet. Information om listan och anmälan

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Utbildningar