Ta del av expertsvar, omvärldsbevakning, andras erfarenheter och dokument om dagvatten.
Allt för en enklare vardag.

Nyheter

Ny katalog med metoder för att bekämpa invasiva främmande växtarter

En ny metodkatalog framtagen av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska underlätta för myndigheter och andra aktörer att välja rätt metod för att bekämpa...

Sökes: strömsträcka eller våtmark som läroplats för naturbaserade lösningar

Biosfärområde Nedre Dalälven har blivit beviljade medel från ett nytt internationellt projekt som syftar till att öka kunskapen om naturbaserade lösningar runtom Östersjön. Nu...

Remissvar till PBL-utredningen ska vara inne senast 10 juni

Senast den 10 juni ska svaren på remissen till betänkandet: En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande eller i folkmun kallad PBL-utredningen...

VA-guiden firar Biologiska mångfaldens dag

VA-guiden vill uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj genom att lyfta några av redaktionens artiklar på temat. Läs och inspireras av hur dagvattenanläggningar kan...

Översvämningsutredningar från sommaren 2023

Sommaren 2023 drabbades flera delar av landet av översvämningar till följd av stormen Hans och perioder av ihållande regn. Några län som drabbades särskilt...

Fråga Experten

VA-huvudmannens skyldighet att ordna en allmän dagvattenanläggning runtom en fastighet?

Har VA-huvudmannen någon skyldighet att anordna en allmän anläggning som kan ta emot dagvatten runtom...

Ludvig Lagerkranz från Nordenswan Carlsson är ny juristexpert på VA-guiden

Expertpanelen utökas med ytterligare en juridikexpert. Vi hälsar varmt välkommen till Ludvig Lagerkranz, jurist på...

Vem ska åtgärda ett dike som fyllts med massor av fastighetsägare?

Några fastighetsägare har lagt massor i ett dike som avleder dagvatten från ett planområde inom...

Publikationer

Filmer

Välkommen

VA-guidens kunskapsbank om dagvatten.
Vissa inlägg är öppna medan andra kräver lösenord.

Vilhelm Feltelius
Vilhelm Feltelius
redaktör dagvatten
018-10 57 03
vilhelm.feltelius (at) vaguiden.se

Moa Lorin
redaktör dagvatten
018-751 30 42
moa.lorin (at) vaguiden.se

Rasmus Elleby
redaktör dagvatten
018-18 59 91
rasmus.elleby (at) vaguiden.se

Utvalda

Dagvattenlistan

En diskussionslista för dig som är medlem i VA-guiden och arbetar inom VA-organisation, kommun eller annan myndighet. Information om listan och anmälan

VA-guidens nyhetsbrev

Vi redaktörer omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev

Utbildningar