Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Sista dagarna att anmäla sig till vår VA-juridikutbildning den 14 januari

Tisdag den 12 januari är sista chansen för att anmäla sig till VA-guidens utbildning, Grundläggande VA-juridik i kommunal VA-planering som genomförs på webben torsdag...

Avloppsjuridik – hitta förarbeten

Under utbildningen Juridik och teknik för små avlopp 1-2 december 2020 kom diskussionen in på förarbetena till regelverket. Vi tog anteckningar och guidar då...

Rätt att neka dagvattenanslutning på grund av kapacitetsbrist i nätet?

Har VA-huvudmannen rätt att neka ytterligare anslutningar till följd av kapacitetsbrist i nätet och kan i så fall miljökontoret, med stöd av miljöbalken, förelägga...

Hur ska kostnaderna för dagvattenanläggningar på allmän platsmark fördelas?

Hur ska kostnadsfördelningen ske mellan VA-kollektivet och huvudman för allmän plats när man passar på att göra dagvattenåtgärder på allmän platsmark? Agnes Larfeldt, Agnes...
fuktskada

Ska vi ta hänsyn till risk för fuktskada på huset vid prövning av avloppstillstånd?

Fråga: Vi har fått en ansökan om gemensam avloppsanläggning, fastigheten är ganska liten och fastighetsägaren ville helst lägga biomodul i trädgården mellan huset och...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna