Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Kan LOD i detaljplan hamna i konflikt med inrättande av verksamhetsområde för dagvatten?

Kommunen vill inrätta verksamhetsområde för dagvatten i ett bostadsområde med uttryckt LOD som förutsättning i detaljplanen. Skulle det kunna hamna i konflikt med 11...

Ska vägdiket ingå i VA-huvudmannens allmänna anläggning?

En av VA-guidens experter, Johanna Lindqvist, miljörättsadvokat vid Agnes Advokatbyrå, svarar på en fråga om huruvida vägdiken som ska samla upp dagvatten för avledning...

När krävs det en anmälan för dagvattenanläggningar?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik besvarar en fråga om när en anmälan om dagvattenanläggning behövs och vem som är ansvarig att upprätta den.  FRÅGA Jag arbetar som...

Avloppsjuridik – hitta förarbeten

Under utbildningen Juridik och teknik för små avlopp 1-2 december 2020 kom diskussionen in på förarbetena till regelverket. Vi tog anteckningar och guidar då...

Rätt att neka dagvattenanslutning på grund av kapacitetsbrist i nätet?

Har VA-huvudmannen rätt att neka ytterligare anslutningar till följd av kapacitetsbrist i nätet och kan i så fall miljökontoret, med stöd av miljöbalken, förelägga...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna