Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Tillsynsmyndigheten får göra tillsyn på vad som släpps ut till det kommunala dag- och spillvattennätet

Miljöjurist Jonas Christensen ger delvis nya besked kring vad tillsynsmyndigheten kan göra när det gäller tillsyn av oljeavskiljare som är kopplade till det kommunala...

Kan VA-huvudmannen säga nej till utsläpp av smältvatten från snödeponi?

En ny snötipp ska anläggas inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten och förväntas leda till ökad risk för översvämning och föroreningar. Vilka möjligheter har VA-huvudmannen...

Frågor och svar från webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer

Den 29 maj anordnade VA-guiden ett webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer i samarbete med Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. Under...

VA-huvudmannens skyldighet att ordna en allmän dagvattenanläggning runtom en fastighet?

Har VA-huvudmannen någon skyldighet att anordna en allmän anläggning som kan ta emot dagvatten runtom en fastighet med problematisk höjdsättning? Eller är det fastighetsägarens...

Ludvig Lagerkranz från Nordenswan Carlsson är ny juristexpert på VA-guiden

Expertpanelen utökas med ytterligare en juridikexpert. Vi hälsar varmt välkommen till Ludvig Lagerkranz, jurist på Nordenswan Carlsson, med lång erfarenhet inom VA-juridik och miljöområdet. Vi...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna