Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Vem ska betala dagvattenavgiften för större vägar, parkeringar och parker?

Vem är betalningsskyldig för den del av dagvattenavgiften i VA-taxan som ska täcka VA-huvudmannens kostnader för att avleda dagvatten från allmänna ytor som inte...

Dela på kostnader för damm som tar emot dagvatten från befintligt dike?

VA-huvudmannen planerar att anlägga en ny dagvattendamm och vill utreda möjligheten att leda vatten från ett befintligt dike till dammen. Är det möjligt att...

Krav på rening av dagvattenutsläpp vid badstrand?

Hur bör tillsynsmyndigheten tänka vad gäller krav på rening av dagvatten som släpps ut vid badstrand? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar på vilka miljömässiga...

Ingår dagvatten i äldre beslut om verksamhetsområde för vatten- och avlopp?

Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om vad som, enligt äldre generationers VA-lagstiftning, gäller för dagvatten och huruvida det ingår...

Nytt på VA-guiden: Juridiköversikt

Nu får du som är medlem i VA-guiden en översikt över juridiken. Under varje ämnesområde, dagvatten, små avlopp och VA-planering, hittar du en sida...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna