Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Ta betalt för nya serviser enligt självkostnadsprincip?

En avstyckad fastighet önskar ny servis för spill- och dagvatten. Kan VA-huvudmannen ta ut en avgift enligt självkostnadsprincipen istället för VA-taxa, eftersom den nya...

Vägar till hållbara vattentjänster – nu är lagändringarna beslutade i riksdagen

Beslutet som riksdagen fattade var i linje med civilutskottets betänkande som lämnades förra veckan. Ja till flexiblare behovsbedömningar och vattentjänstplan, nej till bemyndigande om...
oljeförorening på vatten, regnbågsfärgad

Är oljeavskiljare anmälningspliktiga?

Miljöjurist Jonas Christensen berättar att det är sammanhanget som avgör om installation av oljeavskiljare blir anmälningspliktigt eller inte. Det är sannolikt inte anmälningspliktigt vid...

25 augusti, Lagändringar och konsekvenser för Vägar till hållbara vattentjänster – webbinarium

VA-guiden välkomnar dig till ett fördjupande juridiskt webbinarium om de föreslagna lagändringarna från propositionen Vägar till hållbara vattentjänster. Propositionen kommer behandlas och beslutas i...

Fastighetsägare vill drifta underjordiskt magasin – är det att frånta VA-huvudmannen sitt ansvar?

Hur bör kommunen resonera när en fastighetsägare vill anlägga och drifta ett underjordiskt magasin inne på kvartersmark, inom verksamhetsområde för dagvatten. Är det att...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna