Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Vad ingår för kommunen att hantera inom verksamhetsområde för dagvatten?

Nytt expertsvar gällande vilka anordningar som faller inom kommunens ansvar inom ett verksamhetsområde för dagvatten i gränsen mellan gata och fastighet. Vår juridiske expert...

Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner. Tanken är att vägledningen ska...

Hur juridiskt hantera översvämmad uppfart av dagvatten från grannens fastighet?

Fråga: En fastighetsägare (Fastighetsägare 1) utanför verksamhetsområde för dagvatten och detaljplanelagt område kan inte köra upp sin bil på sin uppfart eftersom den kontinuerligt...

Krav om fördröjning av 100-års regn juridiskt möjlig? Expertsvar

Är det lämpligt och ens juridiskt möjligt att kräva fördröjning av ett 100-års regn inom en fastighet? Vad gäller när kommunen äger marken? Vår...

Vilka dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga? Expertsvar

En av våra experter, Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik AB, utgår i från en dom i Mark- och Miljööverdomstolen för att besvara denna fråga. Fråga Jag...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna