Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

25 augusti, Lagändringar och konsekvenser för Vägar till hållbara vattentjänster – webbinarium

VA-guiden välkomnar dig till ett fördjupande juridiskt webbinarium om de föreslagna lagändringarna från propositionen Vägar till hållbara vattentjänster. Propositionen kommer behandlas och beslutas i...

Fastighetsägare vill drifta underjordiskt magasin – är det att frånta VA-huvudmannen sitt ansvar?

Hur bör kommunen resonera när en fastighetsägare vill anlägga och drifta ett underjordiskt magasin inne på kvartersmark, inom verksamhetsområde för dagvatten. Är det att...

När slutar dagvatten vara dagvatten?

VA-guidens expert Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat på Agnes Advokater, svarar på en fråga om när dagvatten slutar vara dagvatten efter utsläpp från kommunens ledningsnät . FRÅGA Frågan...

Splittrat verksamhetsområde för dagvatten – OK enligt LAV?

Går det att utifrån bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster inrätta ett splittrat (behovsbaserat) verksamhetsområde för dagvatten, där vissa fastigheter ingår och andra inte?...

Vägar till hållbara vattentjänster – Lagrådsremissen är här

Flexiblare behovsbedömningar av allmänna vattentjänster, krav på kommunala vattentjänstplaner som också inkluderar skyfallsbedömningar och kontroll av små avloppsanläggningar är alla förslag som presenteras i...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna