Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Avleda dagvatten till markavvattningsföretag som fallit i glömska??

VA-guidens expert Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om hur man går tillväga vid avledning av dagvatten till ett "avsomnat"...

Agnes Advokatbyrå – ny miljörättsexpert hos VA-guiden

Nu utökar vi vår expertpanel på miljörättsområdet och hälsar Agnes Larfeldt, på Agnes Advokatbyrå varmt välkommen till VA-guidens expertpanel. Agnes Advokatbyrå kommer svara på...

Lämplig hantering av ett anmälningsärende för dagvattenanläggning med otillfredställande fördröjnings- och reningsfunktion?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om ett anmälningsärende för en dagvattenanläggning som i prövning enligt 2 kap. Miljöbalken inte kan godtas...

Avledning mot genomsläpplig yta inom kvartersmark – En planbestämmelse med stöd i PBL?

VA-guidens experter Jonas Andersson, WRS och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik går samman för att besvara en fråga om en planbestämmelse om avledning av dagvatten...

Ställa krav på fördröjning av dagvatten genom ABVA?

I en fråga till VA-guidens expertpanel undrar frågeställaren om det, via den kommunala föreskriften allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), är möjligt att...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna