Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Vilka gator bör ingå i verksamhetsområde för dagvatten?

Vilka gator bör inkluderas i verksamhetsområde för dagvatten? Och hur ska man tänka när man har en uppdelning i "dagvatten gata" och "dagvatten fastighet"?...

Vem följer upp att dagvattenanläggningen i plankartan blir verklighet?

I en detaljplan finns dagvattenhantering med som en del av genomförandebeskrivningen och i plankartan finns det reserverade områden för detta. Vem är det som...

Vad är VA-huvudmannens ansvar när dike nedströms detaljplan går fullt?

Har VA-huvudmannen något ansvar för översvämningar inom en detaljplan om diket utanför planområdet, som dagvattnet släpps till, går fullt? Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl svarar. FRÅGA Jag...

Hur definieras en allmän dagvattenanläggning?

En kommun har tagit fram förslag till principer för att definiera en allmän dagvattenanläggning, frågeställaren önskar stöd i att bedöma rimligheten hos dessa. Agnes...

Naturvatten från åkermark rinner genom ny detaljplan – hur hanterar vi det?

Vilka skyldigheter och rättigheter har kommunen respektive lantbrukaren gällande naturvatten från en åker, där vattnet rinner genom en ny planerad detaljplan? VA-guidens expert Jonas...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna