Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Ansvaret för att avleda vatten från orörd naturmark?

Vem är det som ansvarar för det vatten som rinner över orörd naturmark? VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar.Fråga:Vem är det som...

VA-podden #6 – Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer med Johanna Ersborg

I det sjätte avsnittet av VA-podden intervjuas Johanna Ersborg, mark- och miljöjurist vid ekologiföretaget Ecogain, om Vattendirektivet och miljökvalitesnormer för vatten.Från den 1 januari...

Krav på fördröjning av dagvatten på fastighetsmark?

VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik besvarar en fråga om huruvida det är möjligt för va-huvudmannen att ställa krav på fördröjning på fastighetsmark.Fråga:...

Förslag till lagändringar gällande skyfall i ny rapport om klimatsäkert vatten

I en ny rapport från Sydvatten görs ett försök att ta ett helhetsgrepp om vattenresursfrågan och de behov och utmaningar som finns idag. I...

Hur säkerställa dagvattenhantering innan bygglov?

Eidar Lindgren, forskare och professor vid KTH besvarar två expertfrågor om huruvida det går att i detaljplanen ställa krav på att dagvattenhanteringen ska vara...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna