Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Ingår dagvatten i begreppet ”avlopp” i äldre avstyckningsplaner, byggnadsplaner mm?

I ett tidigare expertsvar beskriver Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, huruvida dagvatten ingår i tidigare fattade beslut om verksamhetsområde för vatten- och avloppsledningar....

VA-huvudmannens ansvar att avleda skyfallsflöden från instängd detaljplan?

Vilket ansvar har VA-huvudmannen att avleda skyfallsflöden från en instängd detaljplan som bara kan avvattnas via det allmänna ledningsnätet? Vilka flödeskrav på avtappningen från...

Hur hantera fastighetsägare som inte vill ansluta sig till det kommunala dagvattennätet?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det finns juridiska verktyg för kommunens VA-enhet att tillgå för att hantera ett antal fastighetsägare...

Bygglovsavdelningens ansvar att se till att marken är lämplig innan bygglov ges?

Vad har bygglovsavdelningen för ansvar att se till att marken är lämplig att bebygga innan bygglov? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågan som...

Kommunens ansvar vid översvämning av privat fastighet från närliggande skogsfastighet?

En privat fastighetsägare får vatten stående på tomten på grund av ytavrinning från en skogsfastighet som kommunen äger. Ursprunget av det ovidkommande vattnet är...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna