Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Hur lösa dagvattenfrågan i dp då kapacitet i ledning och mark inte är tillräcklig?

Kan man med planbestämmelser i detaljplan lösa dagvattenfrågan när ledningsnät och mark inte har tillräcklig kapacitet? VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Juridik svarar. Fråga:...

Räknas ett dike som naturlig infiltration?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, besvarar ett antal följdfrågor gällande en tidigare besvarad fråga om ansvaret för naturmarksavrinning. Nedan publiceras initialt den ursprungliga frågan som besvarades...

Krav på dagvattenhantering i gammal detaljplan?

En fråga om krav på hantering av dagvatten vid bygglov i en gammal detaljplan besvaras av VA-guidens juridiske expert, Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen...

Ansvaret för att avleda vatten från orörd naturmark?

Vem är det som ansvarar för det vatten som rinner över orörd naturmark? VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar. Fråga: Vem är det som...

VA-podden #6 – Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer med Johanna Ersborg

I det sjätte avsnittet av VA-podden intervjuas Johanna Ersborg, mark- och miljöjurist vid ekologiföretaget Ecogain, om Vattendirektivet och miljökvalitesnormer för vatten. Från den 1 januari...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna