Start Dagvatten Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Möjliga lösningar för kommunerna att hantera dagvatten

Den 2-3 juni 2021 anordnade Boverket en digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön. Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten, var en av...

Vem ansvarar för översvämningsproblem när en vägförening äger dagvattenledningarna?

En vägförening äger dagvattenledningarna i ett område med återkommande översvämningsproblem. Området omfattas av verksamhetsområde för allmänt dagvatten. Vem har ansvaret? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik,...

MÖD-dom om förhandsbesked för två enbostadshus med LOD-lösning

En ny dom från mark- och miljööverdomstolen tar upp ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus. Beslutet hade överklagats av närboende, som ansåg...

Risk för översvämningar till följd av ny, större vägtrumma – vilket ansvar har väghållaren?

Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat vid Agnes Advokatbyrå svarar på en fråga om hur kommunen kan föra dialog med Trafikverket, som planerar att lägga en ny...

Smältvatten till golvbrunn i garage – är det dagvatten eller BDT-vatten?

FRÅGA Vi funderar på det här med golvbrunnar för smältvatten som finns i många garage. Vi avråder alltid från att bygga sådana, men bedömer inte...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna