Underhållstips och juridisk reglering för diken i odlingslandskap

Diken fyller en viktig funktion när det gäller att skapa bra förutsättningar för odling, som värdefull biotop och för att transportera dagvatten från bebyggelse och vägar. Men vilket underhåll krävs för att underhålla dikets funktion? Hur regleras diken enligt lagen?  

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.