Start Taggar Juridik

Tagg: Juridik

Avleda dagvatten till markavvattningsföretag som fallit i glömska?

VA-guidens expert Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om hur man går tillväga vid avledning av dagvatten till ett "avsomnat"...

Hur kan vi formulera förbudet?

Fråga: Vi har en fastighetsägare som efter en stroke bor på ett särskilt boende med svårigheter att prata och tillvarata sina intressen. Hen företräds...

Var i lagen står att ett tillstånd följer med fastigheten?

Fråga: Så här står det i vägledningen från Havs- och vattenmyndigheten: Ett tillstånd är knutet till verksamheten/anläggningen vilket innebär att tillståndet gäller för en ny...
Stugor i berg

Ett hotell gjorde för liten avloppsanläggning – hur går vi vidare?

Fråga: Vi har lite frågor kring vilka möjligheter vi har att ändra ett befintligt tillstånd som är felaktigt på många sätt. Anläggningen det handlar...
Stuga vid vatten

Slambilen når inte anläggningen – hur kan vi göra?

Fråga: Vi har ett avloppsbeslut som skrevs 2016 för en avloppsanläggning med villkoret att den ska tömmas årligen. Vår avfallsenhet har vid en inventering konstaterat...

Tillsynsmyndigheten dömde ut WC till infiltrationsbrunn – MMD höll med

Detta är en uppföljning av ett tidigare fall där miljökontoret dömde ut en anläggning och förbjöd utsläpp varpå länsstyrelsen upphävde kommunens beslut som i...

Expertsvar om kommunens skyldighet att ta över en samfällighets va-nät

Fråga: Vi har en VA-samfällighetsförening, gemensamhetsanläggning, i vår kommun som funnits i ca fem år. Det är ett område med ca 40 fastigheter som...

Agnes Advokatbyrå – ny miljörättsexpert hos VA-guiden

Nu utökar vi vår expertpanel på miljörättsområdet och hälsar Agnes Larfeldt, på Agnes Advokatbyrå varmt välkommen till VA-guidens expertpanel. Agnes Advokatbyrå kommer svara på...

Ändringar i gamla anläggningar – krävs anmälan eller nytt tillstånd?

Fråga: Om man gör om en avloppsanläggning på samma plats och inom ramen för ett tillstånd enligt äldre lagstiftning exempelvis ett tillstånd från 1995...
tillsyn äldre avloppsanläggning

Äldre infiltration med tillagd markbädd – ska vi kräva anmälan eller nytt tillstånd?

Fråga: Jag har gjort en inspektion på en fastighet som har en trekammarbrunn med infiltration/resorption med tillstånd från 1975. Omkring år 2000 anlade fastighetsägaren...

Senaste artiklarna