Start Taggar Juridik

Tagg: Juridik

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv – lagrådsremissen är lämnad

Lagrådsremissen om genomförandet av EU:s nya dricksvattendirektiv är nu lämnad till Lagrådet. Lagändringarna skulle redan ha varit implementerade i svensk lag men nu föreslås...

Kommunalt VA bara för att fastigheten ligger nära befintligt verksamhetsområde?

Är endast närhet till kommunalt VA tillräckligt för att utöka verksamhetsområde och ansluta fastigheter med tanke på de ändringar man gjort i § 6...

Fastigheter översvämmas av dagvatten från vägförening – vad kan miljökontoret göra?

Två fastigheter översvämmas av dagvatten från en väg utanför detaljplanelagt område. Vad har kommunens miljökontor för möjlighet att förelägga ansvarig vägförening att vidta åtgärder...
Tappkran med hänglås och kedja runt.

Vad händer om man bryter bevattningsförbudet?

Vad händer om man bryter bevattningsförbudet? Hur hanterar man juridiskt en fastighetsägare som bryter förbudet? Vem ser till att förbudet efterlevs? Det är alla...

Skyddad: kurswebb, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp 26-27 september

Här samlar vi underlag och referensmaterial till utbildningen Grundläggande teknik och juridik för små avlopp, den 26-27 september 2023. Kurswebben finns tillgänglig för deltagarna...

Program till utbildning: Vattentjänstplaner och § 6 LAV, 8 november i Göteborg

VA-guiden bjuder in till en fullmatad utbildningsdag den 8 november i Göteborg om vattentjänstplaner och § 6 LAV. Nu finns det innehållsrika programmet tillgängligt. ...

Expertpanelen förstärks med jurist från norr

VA-guiden hälsar Paulina Rautio jurist och ägare till miljörättsbyrån Paneo i Luleå hjärtligt välkommen som expert till VA-guidens medlemstjänst, Fråga experten inom ämnesområdena VA-planering...

Vem gör den flexibla behovsbedömningen?

Expertpanelens nyaste tillskott, miljöjurist Paulina Rautio på Paneo svarar på frågor om vem i kommunen som gör den flexibla behovsbedömningen enligt 6 § lagen...
Hand som trycker på spolknapp på en toalett

I verksamhetsområde för VA – spola toalett med regnvatten från tak?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl går igenom förutsättningar för enskilda fastighetsägare att spola toaletter med regndagvatten i ett verksamhetsområde och hur avgiftsfrågan kan hanteras....
Röda trähus längs med en grusväg.

MÖD fastslår att fastighetsägare ska betala VA-avgifter i tre nya domar

Mark och miljööverdomstolen fastslår tre tidigare domar från mark- och miljödomstolen om fastighetsägarnas skyldigheter att betala VA-avgifter. Det är klarlagt när förbindelsepunktens placering meddelades...

Senaste artiklarna