Start Taggar Juridik

Tagg: Juridik

Vilket underlag måste skickas ut på samråd inför nya föreskrifter för ett vattenskyddsområde?

Föreskrifter för ett vattenskyddsområde ska uppdateras. Vilket underlag måste skickas ut på samråd med tanke på till exempel sabotage? Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl...

Skälig ersättning till fastighetsägare vid separering av dagvattenledningar?

Hur kan man bedöma skälig ersättning till en fastighetsägare som ska koppla bort dag- och dränvatten från sin spillvattenanslutning? Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl...
Bild på en plankarta över en detaljplan där bland annat dagvattenhantering regleras.

Är det möjligt att reglera dagvattenhantering med planbestämmelse utan att precisera plats?

Byggherren vill helst undvika att låsa framtida byggnationer i en detaljplan med exempelvis prickmark och högsta-/lägstahöjder. Kan man säkerställa att det ska finnas utrymme...
Två stora betongbrunnar, slamavskiljare med blommande buskar i bakgrunden.

Måste små avlopp ha längre gående rening än slamavskiljning?

Med anledning av att husägare ibland ifrågasätter miljökontorens krav på små avlopp undersöker VA-guiden miljöbalkens bestämmelser samt några rättsfall. Vi tittar närmare på kravet...

PFAS-domen i Uppsala – Försvarsmakten är skadeståndsskyldiga

Mark- och miljööverdomstolen anser att Försvarsmakten är skadeståndsskyldiga för den PFAS-rening som Uppsala Vatten fått installera. De ska betala 37 miljoner plus rättegångskostnader för...

Hur bör man tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvatten på allmän plats i planbeskrivningen?

En planbeskrivning ska bland annat redovisa vem som ska ansvara för utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. Hur tydlig behöver kommunen vara i...
vitt lamm och svart lamm stångas vid staket

Servitutet ger grannen rätt till anläggning för ett hushåll

Det som skulle blivit en anläggning för två grannar blev bara för en, på den andres mark. Men servitutet ger grannen rätt att göra...

Fråga med förtydligande om VA-huvudmannens ansvar för nödvatten

VA-guidens juridikexpert Johanna Lindqvist från Advokatfirman förtydligar gränsdragningen i nödvattenfrågor om vilket generellt ansvar VA-huvudmannen respektive verksamhetsutövaren har. FRÅGA Min fråga gäller ett förtydligande kring gränsdragningen...

Nödvattenfrågor i samband med djurhållning

Johanna Lindqvist från Advokatfirman svarar på om det finns särskilda krav gällande nödvatten för VA-huvudmannen vid verksamheter med djurhållning och kan krav ställas på...

Har VA-huvudmannen något ansvar för tillfälligt uppträngande grundvatten inom en ny detaljplan?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om vem som bär ansvar för eventuella problem med uppträngande grundvatten i en ny detaljplan. Kan...

Senaste artiklarna