Krävs beslut om avgiften när vi har fast avgift för ansökan?

Tre röda stugor på en väldigt liten ö, omgiven av isflak.
Frågeställaren undrar om det är rätt att skriva en beslutspunkt i avloppstillståndet om avgiften för tillståndet. Miljöjurist Jonas Christensen svarar att taxan för ett avloppstillstånd fastställts av kommunfullmäktige och den kan inte överklagas i ett avloppsärende. Däremot kan verksamhetsutövaren överklaga det antal timmar som debiteras för tillsyn.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.