Start Taggar Tillsyn

Tagg: Tillsyn

Röd lada övervuxen med gröna växter

Hur går vi vidare vid tillsyn när vi inte hittar avloppsanläggningen?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson beskriver miljökontorets juridiska möjligheter om inspektörerna inte lyckas lokalisera avloppsanläggningen. Hon poängterar att det behövs kunskap om förhållandena på platsen för...
rött hus med vita knutar med fruktträd

Hur ska man upphäva förbud med vite och ta bort anteckning ur fastighetsregistret?

Mathias Hultberg från VA-guiden svarar att ett beslut med vite upphävs på samma sätt som ett beslut utan vite. Det behövs inte något beslut...

LOVA-projekt i Uppsala för effektivare tillsynsmetod av minireningsverk

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det undersöker ett LOVA-projekt Uppsala. Projektet tar fram anpassade checklistor och egenkontrollprogram. Miljöförvaltningen berättar om...

Dokumentation från webbinarium 13 januari – att ansöka om utdömande av vite

VA-guiden anordnade tillsammans med Avloppsguidens användarförening ett webbinarium om att ansöka om utdömande av vite den 13 januari. Om du inte hade möjlighet att...

Har nämnden rätt att ta principbeslut om förbud, bevisbörda och omprövning av små avlopp?

Jonas Christensen kommenterar ett par principiella beslut som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö fattat under 2022 som rör små avlopp. Jonas motiverar och förklarar...

Kalmars LOVA-projekt fokuserade på avstånd till grundvatten

Inom sitt LOVA-projekt gjorde Kalmar kommun uppföljande besök på relativt nyanlagda markbaserade anläggningar, varav merparten var infiltrationer. De tog hjälp av bland annat rörkamera,...

Vara kommuns slutsats i LOVA-projektet: Anläggningarna behöver tillsyn

I sitt LOVA-projekt har Vara kommun gjort uppföljande besök på prefabricerade markbäddar. De fann att många fastighetsägare inte hade någon koll på sin anläggning....

Mölndals stads LOVA-erfarenhet: Nyttigt att samarbeta med branschaktörer

Fokus för Mölndal har varit uppföljande besök på minireningsverk. De provtog surrogatparametrar och uppskattade att åka ut tillsammans med bransch-aktörer. Resultatet av projektet har...

Umeås LOVA-projekt visade att få fastighetsägare har koll på egenkontroll

Umeå kommun valde att följa upp minireningsverk i sitt LOVA-projekt. De provtog både surrogatparametrar och skickade iväg prover till labb. I projektet såg de...

Slutsatser och förbättringsområden efter uppföljning av nya små avlopp, 2019-2022

Projektrapporten sammanfattar gemensamma slutsatser från tre år med LOVA-projekt för att förbättra miljökontorets prövning av ansökningar. Även om alla miljökontor som har deltagit i...

Senaste artiklarna