Start Taggar Tillsyn

Tagg: Tillsyn

Måste vi fatta beslut om att upphäva förbudsföreläggandet när avloppet är åtgärdat?

Mathias Hultberg på VA-guiden svarar att förbudet normalt sett förfaller när den nya avloppsanläggningen är tagen i bruk, men att det är bra att...

Ny vägledning för tillsyn av oljeavskiljare

Naturvårdsverket har gett ut en ny tillsynsvägledning om oljeavskiljare som ersätter publikationen Branschfaktablad oljeavskiljare från 2007. Vägledningen riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med...
i bakgrunden staplar med guldfärgade mynt. En infälld bild på provtagningsutrustning.

Vad kostar utrustningen för att mäta surrogatparametrar?

Efter en handfull utvecklingsprojekt använder ett par miljökontor mätutrustning för så kallade surrogatparametrar. Kungsbacka kommun har använt metoden sen 2019 och delar med sig...
röd stuga med lite snö

Kommunen hittar inget tillstånd och slamavskiljaren behöver uppgraderas – hur gör vi?

Miljöjurist Jonas Christensen svarar att om inte fastighetsägaren kan visa upp ett tillstånd och inte miljökontoret heller, så får man utgå ifrån att det...
Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Tillsyn och service av minireningsverk – dokumentation från webbinarium 1/12

Webbinariet om tillsyn och service av minireningsverk den 1 december 2023 lockade många. Här finner du åhörarkopior från merparten av föredragen. VA-guiden och LOVA-projektet Effektivare...
Grop med slam i grönska

Duger den här biodammen från 80-talet som avloppsrening?

Frågan gäller en avloppsanläggning som har en biodamm som slamavskiljare och därefter infiltration. Maria Hübinette från Kungälvs kommun resonerar kring risk för olägenhet, rimlighetsbedömning...
Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Slutrapport från projektet effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, 2021-2023

Ta del av miljöförvaltningens erfarenheter i Uppsala från deras LOVA-projekt om tillsyn av minireningsverk. Man såg ett samband mellan service och få avvikelser vid...

För ingripande med förbud när BDT-anläggning saknade luftningsrör

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från en bad-, disk och tvättanläggning. Domen är inte prejudicerande men...

Hur skärpa kraven på kommunala reningsverk med bara biologisk rening?

Frågeställaren ser ett behov av att skärpa reningskraven för de kommunala reningsverk som bara har biologisk rening. Miljöjurist Jonas Christensen går igenom juridiken för...

Miljösamverkan Skåne har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av spillvattennätet

Ett projekt inom organisationen Miljösamverkan Skåne har resulterat i ett nytt handläggarstöd för att stärka tillsynen av det kommunala spillvattennätet. Med hjälp av tillsyn...

Senaste artiklarna