Start Taggar Tillsyn

Tagg: Tillsyn

27-28 oktober, Dagvatten med tillsynsinriktning – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under utbildningen får deltagarna höra vår uppskattade och rutinerade föreläsarduo beståendes av Jonas...

7 oktober, Kvalitetssäkring av nya små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

I detta webbinarium berättar Halmstad kommun och Södertälje kommun om sina erfarenheter från tillsyn på relativt nya anläggningar för att utvärdera sin tillståndsprocess. Välkommen! Två...

Miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp, sammanställning av VA-guidens enkät

De flesta som besvarade VA-guidens enkät önskar mer tid eller personal för sitt arbete med små avlopp. 80 % har små avlopp som återstår...

Rapport om markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Luleå tekniska universitet i samarbete med RISE har i ett projekt studerat hur markbaserade anläggningar behöver utformas, vilka faktorer som kan påverka funktionen samt...

Länsstyrelsen Kalmar län om varför beslut ska motiveras väl

I sitt beslut om att upphäva och återförvisa ett ärende om små avlopp utvecklar Länsstyrelsen i Kalmar län sitt resonemang om vikten av välformulerade...

Vaggeryds kommun har begärt tillsyn enligt LAV

Begäran om länsstyrelsens tillsyn enligt LAV blir allt vanligare. Ofta initieras tillsynen av att privatpersoner hör av sig till länsstyrelsen eller att länsstyrelsen själva...

Länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV – rapportering för 2020

I den årliga rapporteringen som Naturvårdsverket sammanställer om bland annat länsstyrelsernas arbete med tillsyn konstateras det återigen att det ser väldigt olika ut mellan...
toa

Måste det finnas en toalett på fastigheter där det finns bostadshus?

Fråga: Finns det krav på att det måste finnas en toalett på en fastighet där det finns ett befintligt permanent- eller fritidshus? Bakgrundsinfo till frågan:...

Enkät: miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp

Under de senaste webbinarierna om små avlopp har många visat intresse för vilka resurser andra kommuner har i sitt arbete. Hur många personer och...

Vilka åtgärder är rimliga för att se till att utsläppsförbudet följs?

Fråga: Vi har ett väldigt gammalt händelsestyrt tillsynsärende som startades i samband med en inventering av äldre WC-avlopp. Fastigheten är en fritidsfastighet. Vi har...

Senaste artiklarna