Start Taggar Tillsyn

Tagg: Tillsyn

LOVA-projekt i Uppsala för effektivare tillsynsmetod av minireningsverk får förlängd tid

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det undersöker ett LOVA-projekt Uppsala. Projektet har fått förlängd projekttid till hösten 2023. Flera projekt...

Rotinträngningar i VA-ledningar

Svenskt vatten publicerade 2010 rapporten Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd. Rapporten baseras på en stor datainsamling av ledningsinformation och ledningsfilmningar...

19 oktober, en dag om minireningsverk i Uppsala

Miljöförvaltningen i Uppsala vill utbyta erfarenheter med andra kommuner om tillsyn av minireningsverk för små avlopp. Träffen äger rum i Uppsala 19 oktober och...

Tillstånd i efterhand för befintliga anläggningar – hur ska vi tänka?

Frågan handlar om att man vid tillsyn hittat två infiltrationsanläggningar som saknar tillstånd och undrar har det är lämpligt att gå tillväga då fastighetsägarna...

Tillståndet som följts är felaktigt – hur kan vi gå vidare?

Frågan gäller en situation där det står i tillståndet att fosforfiltret ska placeras direkt efter slamavskiljaren. Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, svarar att om kommunen...

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsynsvägleda länsstyrelser om § 6 LAV

Regeringen har beslutat att Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelsen i frågor om tillämpningen av 6 § lagen...
Högar med mynt och en domarklubba.

Till vem eller vilka ska vi rikta vitet då det finns flera bostadshus, men en fastighetsägare?

Mathias Hultberg på VA-guiden skriver att om frågeställaren ska ansöka om utdömande av vite, så beror det på hur föreläggandet är formulerat. Om det...

Växjö kommun upphäver tidigare principbeslut om avloppstillsyn

Miljö- och byggnämnden i Växjö kommun har under veckan gått ut med ett pressmeddelande om om att man upphäver ett tidigare principbeslut gällande avloppstillsynen. I...
Röd lada övervuxen med gröna växter

Hur går vi vidare vid tillsyn när vi inte hittar avloppsanläggningen?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson beskriver miljökontorets juridiska möjligheter om inspektörerna inte lyckas lokalisera avloppsanläggningen. Hon poängterar att det behövs kunskap om förhållandena på platsen för...
rött hus med vita knutar med fruktträd

Hur ska man upphäva förbud med vite och ta bort anteckning ur fastighetsregistret?

Mathias Hultberg från VA-guiden svarar att ett beslut med vite upphävs på samma sätt som ett beslut utan vite. Det behövs inte något beslut...

Senaste artiklarna