Platsannons via vaguiden.se

Letar du efter ny arbetskraft? Satsa på en träffsäker annonsering. Vi når ut till yrkesverksamma inom små avlopp, dagvatten och va-planering via våra hemsidor och elektroniska nyhetsbrev.

Genom att rekrytera via oss visas din platsannons på vår webbplats i 30 dagar, och publiceras även i vårt nyhetsbrev som går ut till över 6000 mailadresser. Pris: 3500:- exkl. moms

Hör av dig till Emmelie Lagemyr om du är intresserad av en platsannons

Visa ditt företag via vaguiden.se – dagvatten och va-planering

Dagvatten

VA-guiden skapar en samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering. Den används av plan-, hus-, och landskapsarkitekter, samhällsplanerare, tekniska konsulter, tillverkare, projektörer, byggnadsingenjörer samt tjänstemän inom kommunala förvaltningar för teknik, samhällsbyggnad och miljö- och hälsoskydd samt inom regionala och nationella myndigheter.

Att synas med dina kontaktuppgifter på sidan Produkter och tjänster för dagvattenhantering kostar från 1260 kr/år. En investering som brukar betala sig snabbt.

Du kan även ha en banner på Start – Dagvatten

Kontakta Elin Jansson om du är intresserad av att synas på VA-guidens sidor om dagvatten.

Va-planering

VA-guiden har en nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp. Sidorna vänder sig till de som arbetar med va-planering på kommunens plan-, va- eller miljöförvaltning, på kommunförbund eller bolag samt till de som arbetar inom området på privat företag.

Kontakta Elin Jansson om du är intresserad av att synas på VA-guidens sidor om va-planering.

Annonsera på avloppsguiden.se

Varje månad besöker 25 000 husägare avloppsguiden.se. De flesta är i färd med att göra om sitt avlopp. På avloppsguiden.se hittar husägarna rikligt med fakta, men det dröjer inte länge förrän de behöver en entreprenör eller konsult för att komma vidare i arbetet.

För dig som projekterar och anlägger små avloppsanläggningar

Att synas med dina kontaktuppgifter här kostar från 1230 kr/år. En investering som brukar betala sig snabbt.

För dig som tillverkare eller återförsäljare

Vill du visa upp ditt företag via avloppsguiden.se? Läs mer på avloppsguiden.se

Kontakta oss
Vi kan hjälpa dig att hitta en bra lösning för ditt företag!

Elin Jansson
Elin Jansson
Försäljning och utbildningssamordnare
Carina Jonsson

Rekrytera via VA-guiden

VA-guiden har sedan starten strävat efter att göra arbetslivet lättare för va-Sverige. Nästa steg i utvecklingen är att hjälpa myndigheter, kommuner och miljöförbund att hitta kompetent och lämplig arbetskraft.