Annonsera på VA-guiden

Nå viktiga nyckelpersoner. Låt ditt företag, dina tjänster och produkter synas på vaguiden.se.

VA-guiden utgör en samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering. Den används av en mängd olika aktörer och beslutsfattare inom området, exempelvis kommunala tjänstepersoner, nationella myndigheter, arkitekter och tekniska konsulter. Genom att synas med dina tjänster och/eller produkter i detta sammanhang når du alla ovanstående intressenter och beslutsfattare på ett mycket effektivt sätt.

Dagvatten

Annonsering av ditt företag eller din produkt på VA-guiden sker via vår sida Anläggningswiki på vaguiden.se. Syftet med anläggningswikin är att samla kortfattad information och tips om vad som är bra att ha åtanke vid exempelvis dimensionering, drift, underhåll och tillsyn av olika dagvattenanläggningar. Wikins användare har också möjlighet att påverka innehållet och bidra med ny information om de olika anläggningstyperna. På så sätt hålls informationen uppdaterad och sidorna förblir aktuella över tid.

Anläggningswikin är öppen för alla intresserade och utgör därmed en god exponeringsmöjlighet för ditt företag eller produkt.

Vill du visa upp ditt företag via anläggningswikin? Läs mer om det olika möjligheterna att annonsera här! Titta igenom alternativen nedan och kontakta oss om du har frågor.

Rekrytera via vaguiden.se

Letar du efter ny arbetskraft? Vi når ut till yrkesverksamma inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Vi visar din platsannons på hemsidan, i relevanta nyhetsbrev samt via LinkedIn.
Pris: 4000:- exkl. moms

Hör av dig till Emmelie för platsannons!
Emmelie Lagemyr
Emmelie Lagemyr

0583-406 72
emmelie.lagemyr (at) vaguiden.se

Produkt

Visa upp dina produkter/tjänster i anläggningswikin!

Banner

Banner som visas i högerspalt i anläggningswikin.

Logotyp

Logotyp som visas i högerspalt i anläggningswikin.

Boka annons för dagvatten

Hör av dig till Elin!

Elin Jansson
Elin Jansson

0583-406 74
elin.jansson (at) vaguiden.se

Annonsera på avloppsguiden.se

För dig som projekterar och anlägger små avloppsanläggningar och för dig som är tillverkare eller återförsäljare.

Varje månad besöker 25 000 husägare avloppsguiden.se. De flesta är i färd med att göra om sitt avlopp. På avloppsguiden.se hittar husägarna rikligt med fakta, men det dröjer inte länge förrän de behöver en entreprenör eller konsult för att komma vidare i arbetet.

Du kanske inte känner till att många kommuner hänvisar till avloppsguiden.se när fastighetsägare frågar om råd? Där hittar fastighetsägare dig. En investering som brukar betala sig snabbt.

Att synas med dina kontaktuppgifter kostar från 1347 kr/år.

Vill du visa upp ditt företag via avloppsguiden.se? Läs mer på avloppsguiden.se

Hör av dig till Carina för annons
i Avloppsguidens entreprenörsregister!
Carina Jonsson

0583-411 71
carina.jonsson (at) vaguiden.se