Annonsera på VA-guiden

Nå viktiga nyckelpersoner. Låt ditt företag, dina tjänster och produkter synas på vaguiden.se – dagvatten och VA-planering

Dagvatten

VA-guiden utgör en samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering. Den används av en mängd olika aktörer och beslutsfattare inom området. Exempelvis tjänstemän inom kommunala förvaltningar för teknik, samhällsbyggnad och miljö- och hälsoskydd samt inom regionala och nationella myndigheter, plan-, hus-, och landskapsarkitekter, samhällsplanerare, tekniska konsulter, tillverkare, leverantörer, projektörer, byggnadsingenjörer etc.

Genom att synas med dina tjänster och/eller produkter i detta sammanhang når du alla ovanstående intressenter och beslutsfattare på ett mycket effektivt sätt. Genom att synas på sidan Produkter och tjänster för dagvattenhantering når du dessa till en kostnad från 1260 kr/år. Och låt ditt företag synas ordentligt med en banner på Start – Dagvatten

Kontakta Elin Jansson om du är intresserad av att synas på VA-guidens sidor om dagvatten.

Annonsera på avloppsguiden.se

För dig som projekterar och anlägger små avloppsanläggningar och för dig som är tillverkare eller återförsäljare

Varje månad besöker 25 000 husägare avloppsguiden.se. De flesta är i färd med att göra om sitt avlopp. På avloppsguiden.se hittar husägarna rikligt med fakta, men det dröjer inte länge förrän de behöver en entreprenör eller konsult för att komma vidare i arbetet.

Du kanske inte känner till att många kommuner hänvisar till avloppsguiden.se när fastighetsägare frågar om råd? Där hittar fastighetsägare dig. En investering som brukar betala sig snabbt.

Att synas med dina kontaktuppgifter kostar från 1270 kr/år.

Vill du visa upp ditt företag via avloppsguiden.se? Läs mer på avloppsguiden.se

Rekrytera via vaguiden.se

Letar du efter ny arbetskraft? Satsa på en träffsäker rekrytering och platsannonsering.
Vi når ut till yrkesverksamma inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Genom att rekrytera via oss visas din platsannons på vår webbplats, i vårt nyhetsbrev samt LinkedIn. Pris: 3500:- exkl. moms

Hör av dig till Emmelie Lagemyr om du är intresserad av en platsannons

Kontakta oss
Vi kan hjälpa dig att hitta en bra lösning för ditt företag!

Elin Jansson
Elin Jansson
Annonsering och utbildningssamordning
Carina Jonsson
Annonsering gräventreprenörer

Nå dina intressenter! Annonsera och rektytera via VA-guiden!

Du når effektivt nyckelpersoner, yrkesaktiva och beslutsfattare genom VA-guiden.se och avloppsguiden.se!