Dagvattenlistan

Dagvattenlistan är till för dig som är medlem i VA-guiden - Dagvatten och arbetar inom VA-organisation, kommun eller annan myndighet. Här kan man ställa frågor, utbyta erfarenheter och diskutera ämnen kopplade till dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.