Dagvattenlistan

Dagvattenlistan är till för dig som är medlem i VA-guiden – Dagvatten och arbetar inom VA-organisation, kommun eller annan myndighet. Här kan man ställa frågor, utbyta erfarenheter och diskutera ämnen kopplade till dagvatten.

Glöm inte att läsa listans regler innan du gör ett inlägg.

Om du loggar in visas de tjänster du har tillgång på Min sida och fliken Medlemskap.
I sidfoten på meddelandena från Avloppslistan framgår det hur du gör inlägg. För frågor om Dagvattenlistan mejla gärna på adressen info@vaguiden.se

För att kunna hantera din anmälan till Dagvattenlistan, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

Dagvattenlistan

Upplägg och regler

  • Formatet utgörs av ett mailforum där frågor mailas in till listan och därefter vidare ut till forummedlemmarna. Det innebär alltså att du som deltagare inte behöver logga in någonstans för att hänga med och delta i diskussionerna, endast hålla koll på din inkorg.
  • Forumet är öppet för kommuner, va-organisationer och övriga myndigheter som är medlemmar i VA-guiden – dagvatten.
  • VA-guidens redaktion deltar på listan som moderatorer och diskussionspartners.
  • Inläggen sparas och läggs ut i månadsvisa sammanställningar på VA-guidens medlemssidor. I sammanställningarna visas inläggen anonymt, utan skribentens namn eller e-postadress. Även uppgifter om namn på specifika kommuner eller platser tas bort. Det krävs login för att öppna inläggen.
  • Om en speciell produkt eller tjänst nämns i diskussionen kommer berörda företag att ges möjlighet att bemöta påståenden, om VA-guiden bedömer att företaget bör har intresse av det. Författarens identitet förmedlas inte till företagen.
  • När en produkt eller tjänst diskuteras kan en sammanställning av alla diskussioner gällande produkten läggas ut på medlemssidorna, även dessa är anonyma.
  • Sammandrag av diskussioner som är intressanta för en större del av dagvattenbranschen kan komma att publiceras på öppna webbsidor. I dessa sammandrag kommer inte författarens identitet eller detaljer som kan identifiera ärenden att finnas med.