Expertpanelen

Fråga experten är en viktig del av VA-guidens stöd till dig som arbetar med dagvatten. Du som arbetar vid en förvaltning som betalar årsavgift för Dagvattenguiden kan ställa frågor till panelen via formuläret Ställ din fråga. Redaktionen gör frågan anonym och fördelar den till lämplig expert. Svaret stäms av och publiceras sedan bland expertsvaren

Här presenterar vi de experter vi vanligen vänder oss till med frågor. Klicka på bilden för mer information om respektive expert.

Miljörättsadvokat
Agnes Advokatbyrå
Hortonom och dagvattenexpert
Sweco Environment
Konsult med erfarenhet inom dagvatten
Urban Water Management & Luleå Tekniska Universitet
Forskare inom dagvatten
Luleå Tekniska Universitet
Fastighetsrättslig konsult
Torkel Öste Fastighetskonsulter
Advokat
Advokatfirman Lindahl
Konsult inom dagvatten
WRS AB
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Landskapsarkitekt
SE Landskap & SLU
Specialist inom dagvatten
StormTac AB