Expertpanelen

Fråga experten är en viktig del av VA-guidens stöd till dig som arbetar med dagvatten. Du som arbetar vid en förvaltning som betalar årsavgift för Dagvattenguiden kan ställa frågor till panelen via formuläret Ställ din fråga. Redaktionen gör frågan anonym och fördelar den till lämplig expert. Svaret stäms av och publiceras sedan bland expertsvaren.

Här presenterar vi de experter vi vanligen vänder oss till med frågor. Klicka på bilden för mer information om respektive expert.

Civ ing lantmäteri
Torkel Öste Fastighetskonsulter
Hortonom och dagvattenexpert
RISE
Senior konsult och VD, GS Vattenforum
F.d. adj. professor vid Luleå Tekniska Universitet
Professor VA-teknik
Luleå Tekniska Universitet
Advokat
Advokatfirman Lindahl
Konsult inom dagvatten
WRS AB
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Miljöjurist
Ludvig & Co
Miljöjurist
Paneo
Landskapsarkitekt
SE Landskap & SLU
Specialist inom dagvatten
StormTac AB