Gilbert Nordenswan

Gilbert Nordenswan
VA-jurist
Nordenswan Carlsson AB
 

Gilbert Nordenswan är jurist med lång erfarenhet av juridiken kring infrastruktur och samhällsutveckling. Efter juristexamen från Stockholms universitet 2004 arbetade Gilbert i energibranschen med bland annat miljörätt, tillstånd, avtal, anslutningsfrågor och avgifter.

2011 bytte Gilbert bransch och började på Svenskt Vatten. Som chefsjurist på Svenskt Vatten har Gilbert arbetat med allt från EU-rätt, myndighetskontakter, expert i flera statliga utredningar, branschvägledning, utbildningar och rådgivning.

Efter elva år på Svenskt Vatten grundade Gilbert tillsammans med Annika Carlsson juristfirman Nordenswan Carlsson AB. I denna roll har Gilbert fått möjligheten att gå från att tidigare arbeta med breda frågeställningar till att fördjupa sig i detaljer vilket han anser är mycket utvecklande. På Nordenswan Carlsson arbetar han med utbildningar, rättsutredningar, ombud i rättstvister och rådgivning. Framförallt arbetar han med kommuner och VA-organisationer med frågeställningar som regleras av miljöbalken, PBL och vattentjänstlagen.