Expertpanelen

Fråga experten är en viktig del av VA-guidens stöd till dig som arbetar med små avlopp. Du som arbetar vid en förvaltning som betalar årsavgift för Avloppsguiden kan ställa frågor till panelen via formuläret Ställ din fråga. Redaktionen gör frågan anonym och fördelar den till lämplig expert. Svaret stäms av och publiceras sedan bland expertsvaren

Här presenterar vi de experter vi vanligen vänder oss till med frågor. Klicka på bilden för mer information om respektive expert.

Hydrogeolog, universitetslektor och forskare
Kungliga Tekniska Högskolan
David Eveborn, SGU
hydrogeolog
SGU, Avd för mark och grundvatten
Professor i teknologi, arbetar med kretsloppsteknik
Sveriges Lantbruksuniversitet
Mikrobiolog med doktorsexamen i mark- och vattenteknik
Livsmedelsverket och SLU
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Projektledare, små avlopp och återföring av fraktioner till jordbruket
RISE - jordbruk och livsmedel
Miljövetare
Kungälvs kommun samt Din VA-konsult
Mikael Pell, SLU
Professor i miljömikrobiologi
SLU, Institutionen för molekylära vetenskaper
Peter Nilsson
Civilingenjör inom väg och vatten
Teknikkonsult och geohydrolog på VA-teknik och Vattenvård AB
Biogeovetare med teknisk licenciatexamen i tillämpad ekologi
WRS AB