Expertpanelen

Fråga experten är en viktig del av VA-guidens stöd till dig som arbetar med små avlopp. Du som arbetar vid en förvaltning som betalar årsavgift för Avloppsguiden kan ställa frågor till panelen via formuläret Ställ din fråga. Redaktionen gör frågan anonym och fördelar den till lämplig expert. Svaret stäms av och publiceras sedan bland expertsvaren

Här presenterar vi de experter vi vanligen vänder oss till med frågor. Klicka på bilden för mer information om respektive expert.

Civ ing lantmäteri
Torkel Öste Fastighetskonsulter
VA-jurist
Nordenswan Carlsson AB
Hydrogeolog, universitetslektor och forskare
Kungliga Tekniska Högskolan
David Eveborn, SGU
hydrogeolog
SGU, Avd för mark och grundvatten
Projektledare Små avlopp
RISE
VA-jurist
Nordenswan Carlsson AB
Professor i teknologi, arbetar med kretsloppsteknik
Sveriges Lantbruksuniversitet
Inga Herrmann, LTU
Biträdande universitetslektor
Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Mikrobiolog och riskvärderare
Livsmedelsverket
Rådgivare
Avfall Sverige
Advokat
Advokatfirman Lindahl
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Miljöjurist
Ludvig & Co
VA-jurist
Nordenswan Carlsson AB
Verksamhetsledare Miljö, & Tf Enhetschef VA-Teknik
Kungälvs kommun
Marie Albinsson
Miljökonsult
Ecoloop AB
Branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk
Biogeovetare med teknisk licenciatexamen i tillämpad ekologi
Firma Ekologisk Teknik
Branschorganisation för VVS- och VA-industrin